Home / Press Releases / Synchronoss ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลง CFO
บริษัทยืนยันแนวทางปีงบประมาณ 2021 BRIDGEWATER, N.J., June 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) ผู้นำระดับโลกและผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ การส่งข้อความและดิจิทัล วันนี้ได้ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง CFO โดยมี David Clark ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) คนปัจจุบันออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2021 เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและอาชีพอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงของ Clark ไม่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทกำลังยืนยันแนวทางในปี 2021 ที่ได้รายงานก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2021 ควบคู่ไปกับการประกาศในวันนี้ โดย Clark ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง CFO เมื่อเดือนสิงหาคม 2018 Jeff Miller ประธานและ CEO ของ Synchronoss ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงจากตำแหน่งของ Clark ว่า: “ผมมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับ David และขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อบริษัท David […]

Synchronoss ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลง CFO

บริษัทยืนยันแนวทางปีงบประมาณ 2021

BRIDGEWATER, N.J., June 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) ผู้นำระดับโลกและผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ การส่งข้อความและดิจิทัล วันนี้ได้ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง CFO โดยมี David Clark ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) คนปัจจุบันออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2021 เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและอาชีพอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงของ Clark ไม่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทกำลังยืนยันแนวทางในปี 2021 ที่ได้รายงานก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2021 ควบคู่ไปกับการประกาศในวันนี้ โดย Clark ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง CFO เมื่อเดือนสิงหาคม 2018

Jeff Miller ประธานและ CEO ของ Synchronoss ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงจากตำแหน่งของ Clark ว่า: “ผมมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับ David และขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อบริษัท David เข้าร่วม Synchronoss เพื่อพัฒนาการควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงานของเรา ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง เขาได้ช่วย Synchronoss เดินหน้าพัฒนาในด้านการปรับปรุงที่สำคัญในการจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการนำการกำกับดูแลและการควบคุมทางการเงินไปปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานของเขาจะช่วยให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคต โดยส่วนตัว ผมหวังว่าเขาจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากความพยายามในอนาคตของเขา และขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของเขาในระหว่างการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำนี้”

ขณะนี้การค้นหาตัวแทนของ Clark กำลังดำเนินการอยู่ เขาจะยังคงดำรงตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันที่ต้องลงจากตำแหน่งและจะสนับสนุน Synchronoss จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง CFO ไปยังผู้ที่มารับช่วงต่อ

เกี่ยวกับ Synchronoss
Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) สร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ ทั่วโลกเชื่อมต่อกับผู้ติดตามด้วยวิธีที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ คอลเล็กชันผลิตภัณฑ์ของบริษัทช่วยให้เครือข่ายมีความคล่องตัว ลดความซับซ้อนของการเริ่มต้นใช้งาน และดึงดูดสมาชิกเพื่อเพิ่มกระแสรายได้ใหม่ ลดต้นทุน และเพิ่มความเร็วในการออกสู่ตลาด สมาชิกหลายล้านคนไว้วางใจให้ผลิตภัณฑ์ Synchronoss เพื่อเชื่อมโยงกับบุคคล บริการ และเนื้อหาที่พวกเขาชื่นชอบ นั่นเป็นเหตุผลที่พนักงาน Synchronoss มากความสามารถมากกว่า 1,500 คนทั่วโลกพยายามอย่างหนักในทุกๆ วันเพื่อสร้างโลกที่เชื่อมโยงกัน เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.synchronoss.com

ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับ Synchronoss และความคาดหวัง แผนการ และแนวโน้มในอนาคตที่ประกอบขึ้นเป็น “ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ข้อความใดๆ ในที่นี้ซึ่งไม่ได้เป็นการแถลงข้อเท็จจริงในอดีตอาจถือเป็นข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คำว่า “อาจ” “ควร” “คาดว่า” “วางแผน” “คาดการณ์” “สามารถ” “ตั้งใจ” “เชื่อว่า” “มีแนวโน้ม” หรือ “ดำเนินต่อไป” หรือสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต Synchronoss ได้ใช้ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้โดยส่วนใหญ่มาจากการคาดการณ์และประมาณการในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและแนวโน้มทางการเงินที่เชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้จะกล่าว ณ วันที่แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้นและอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานหลายประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการรักษาหรือเพิ่มรายได้จากลูกค้ารายใหญ่และสร้างรายได้จากลูกค้าใหม่ ความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและรายได้ ความเพียงพอของทรัพยากรเงินสดของบริษัท กลยุทธ์การเติบโตของบริษัท แนวโน้มและความท้าทายที่คาดการณ์ไว้ในด้านธุรกิจและตลาดที่บริษัทดำเนินการอยู่ ความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับข้อกำหนดของรัฐบาลกลาง รัฐฯ และต่างประเทศ การฟ้องร้องดำเนินคดีที่รอดำเนินการกับบริษัทตามที่อธิบายไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ล่าสุด และความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” และ “การอภิปรายและการวิเคราะห์สภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ” ของรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 และรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021 ซึ่งยื่นเอกสารกับ SEC และมีอยู่ในเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov บริษัทไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการแก้ไขข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรือเหตุการณ์อื่น

ติดต่อด้านสื่อ

สำหรับ Synchronoss:
Anais Merlin, CCgroup UK
Diane Rose, CCgroup US
อีเมล: [email protected]com

ติดต่อนักลงทุน
สำหรับ Synchronoss: Todd Kehrli/Joo-Hun Kim, MKR Investor Relations, Inc., อีเมล: [email protected]com

About malaysiang

Check Also

Junshi Biosciences Announces Acceptance by NMPA of Supplemental New Drug Application for Toripalimab Plus Chemotherapy as First-Line Treatment for Advanced or Metastatic Esophageal Squamous Cell Carcinoma

SHANGHAI, China, July 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Junshi Biosciences (HKEX: 1877; SSE: 688180), a leading innovation-driven biopharmaceutical company dedicated to the discovery, development and commercialization of novel therapies, announced today that the National Medical Products Administration (NMPA) of China has accepted its supplemental New Drug Application (sNDA) for toripalimab in combination with platinum-containing chemotherapy […]