Home / Press Releases / IASLC เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดให้ทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการทดสอบด้านโมเลกุล

IASLC เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดให้ทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการทดสอบด้านโมเลกุล

ผู้นำระดับโลกด้านโรคมะเร็งในทรวงอกทำการสำรวจเพื่อประเมินการปรับปรุงการทดสอบด้านโมเลกุลทั่วโลก

DENVER, July 13, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอด (IASLC) สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบด้านโมเลกุลของคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งปอดได้เข้าร่วมการทำแบบสอบถามทั่วโลกที่ออกแบบมาเพื่อประเมินการปรับปรุงของการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดและพัฒนาการทดสอบด้านโมเลกุลทั่วโลก เพื่อทำแบบสอบถามของ IASLC เกี่ยวกับการทดสอบด้านโมเลกุลทั่วโลกเกี่ยวกับมะเร็งปอด โปรดไปที่ www.iaslc.org/survey

“ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้าในด้านมะเร็งปอดเป็นไปอย่างรวดเร็ว” Fred R. Hirsch MD, PhD และประธานผู้บริหารของ IASLC กล่าว ดร. Hirsch ได้กล่าวอีกว่า “การดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องมีความเข้าใจในการดำเนินการและอุปสรรคในการรับการรักษาแบบใหม่ IASLC ได้รวบรวมข้อมูลนั้น ใช้ประโยชน์และเผยแพร่เพื่อเปลี่ยนผลการรักษาของคนไข้”

แนวทาง มากมายได้แนะนำการทดสอบสำหรับการเคลื่อนไหวของตัวก่อมะเร็งที่เป็นโมเลกุล เช่น EGFR, ROS1, ALK และ BRAF ในโรคมะเร็งปอดขั้นสูงที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก (NSCLC) ด้วยองค์ประกอบของจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อสำหรับมะเร็งชนิดต่อม การรักษาด้วยการกำหนดเป้าหมายสำหรับตัวเคลื่อนไหวของตัวก่อมะเร็งที่เป็นโมเลกุลสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้ได้เป็นเวลาหลายปี แต่ต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรากฏของตัวเคลื่อนไหวก่อนเริ่มการรักษา

การเข้าร่วมของผู้ชำนาญการในแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นการทำให้เข้าใจกันได้อย่างดีเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของการทดสอบด้านโมเลกุลในมะเร็งปอดเช่นเดียวกับความท้าทายระดับภูมิภาคและอุปสรรคเกี่ยวกับการปรับปรุง รวมถึงสาเหตุว่าทำไมทุกภูมิภาคจึงไม่เข้าร่วมการทดสอบด้านโมเลกุล IASLC เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและบุคคลอื่นๆ ที่สนใจทำ แบบสอบถาม มีแบบสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาโปรตุเกสและภาษาสเปน

ผลสอบถามของแบบสอบถาม IASLC ทั่วโลกเกี่ยวกับการทดสอบด้านโมเลกุลจะ 1) กำหนดสถานะปัจจุบันของการทดสอบด้านโมเลกุล 2) เปิดเผยความท้าทายระดับภูมิภาคหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการปรับปรุงและ 3) แจ้งกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคของการทดสอบด้านโมเลกุลของคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดทั่วโลก บทสรุปของการค้นหาที่สำคัญจะแชร์กับผู้ทำแบบสอบถามและรายงานฉบับเต็มจะยื่นให้แก่ Journal of Thoracic Oncologyวารสารอย่างเป็นทางการของ IASLC เพื่อการตีพิมพ์ ผู้ทำแบบสอบถามจะเข้าร่วมในการวาดภาพเพื่อชิงการลงทะเบียนฟรีของ การประชุมเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดของ IASLC ทั่วโลก

ให้ความก้าวหน้าด้านการศึกษาและการรักษาด้านเนื้องอก การรวบรวมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงผลการรักษาทั่วโลก IASLC ยึดมั่นที่จะให้บริการให้เป็นแหล่งทรัพยากรระดับโลกสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งปอด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลก

AstraZeneca ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมนี้

เกี่ยวกับ IASLC
สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอด (IASLC) เป็นองค์กรระดับโลกแห่งเดียวที่ทุ่มเทให้กับการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกอื่นๆ ก่อตั้งเมื่อปี 1974 สมาชิกของสมาคมมีผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปอดมากกว่า 7,500 ในทุกๆ แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องในมากกว่า 100 ประเทศ การสร้างรูปแบบการทำงานที่เป็นเครือข่ายเพื่อปราบมะเร็งบริเวณปอดและช่องอกทั่วโลก สมาคมยังตีพิมพ์ Journal of Thoracic Oncology การตีพิมพ์การศึกษาและข้อมูลเบื้องต้นสำหรับหัวเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกัน การตรวจจับ การวินิจฉัยและการรักษาของมะเร็งทรวงอกทั้งหมด ไปที่ www.iaslc.org สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ:  Becky Bunn, MSc
IASLC ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
Becky.Bunn@IASLC.org | 720-325-294

Check Also

Bizagi goes from Stealth to Hyper Growth Delivering Digital Transformation for World Leading Brands

From Adidas and Audi to Ikea and the U.S. government, Bizagi’s unique Intelligent Process Automation helping organizations harness the power of RPA and AI to speed transformation SANTA CLARA, Calif., July 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Bizagi, the world’s leading Intelligent Process Automation platform provider, today announced significant growth in the U.S. and abroad driven by […]