Home / 2021 / July / 07

Daily Archives: July 7, 2021

Synchronoss ประกาศปิดการขายหุ้นสามัญและหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์มูลค่า 235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นอกจากนี้ Synchronoss ยังระดมทุน 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ผ่านการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเฉพาะบุคคล

รายได้สุทธิที่ใช้รีไฟแนนซ์โครงสร้างเงินทุนของบริษัท

BRIDGEWATER, N.J., July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) ผู้นำระดับโลกและผู้ริเริ่มโซลูชันระบบคลาวด์ การรับส่งข้อความและดิจิทัล ประกาศในวันนี้ว่าเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2021 บริษัทได้ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญแก่สาธารณชนจำนวน 42,307,692 หุ้น ซึ่งรวมถึงหุ้น 3,846,154 หุ้นที่ออกโดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติม ในราคา 2.60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น โดยมีรายได้รวมประมาณ 110 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศด้วยว่าในวันที่ 30 มิถุนายน 2021 บริษัทได้ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนที่รับประกันหลักทรัพย์ 125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จำนวนเงินต้นรวม 8.375% ของหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2026 ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินต้นรวมของหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์รวม 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ออกโดยเกี่ยวเนื่องกับทางเลือกของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์ รายได้รวมสำหรับการเสนอขายทั้งสองนี้ไม่รวมส่วนลดการรับประกันภัยและค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายในการเสนอโดยประมาณที่บริษัทต้องชำระ

ทั้ง Synchronoss และหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์ได้รับการจัดอันดับ BB- จาก Egan-Jones Ratings Company ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอันดับอิสระที่ไม่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเริ่มซื้อขายหุ้นดังกล่าวในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ “SNCRL” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021

นอกจากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2021 บริษัทได้ปิดการขายหุ้นบุริมสิทธิ Series B Perpetual Non-Convertible Preferred Stock จำนวน 75,000 หุ้นให้แก่ B. Riley Principal Investments, LLC ด้วยราคาซื้อรวม 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนทั้งสองและการเสนอขายต่อบุคคลในวงกว้างส่งผลให้มีรายได้สุทธิประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังหักส่วนลดการจัดจำหน่ายและค่าคอมมิชชั่น แต่ก่อนหักค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2021 บริษัทได้ใช้รายได้สุทธิบางส่วนเพื่อไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิที่ถือหุ้นต่อเนื่องทั้งหมด Series A Convertible Participating Perpetual Preferred Stock ของบริษัทในเครือของ Siris Capital Group และชำระยอดคงค้างภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของบริษัท

“Synchronoss ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการรีไฟแนนซ์ที่ครอบคลุมนี้ด้วยรากฐานทางการเงินที่มั่นคงซึ่งจะช่วยสนับสนุนภารกิจของเราในการให้อำนาจแก่ลูกค้าในการเชื่อมต่อกับสมาชิกของพวกเขาด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้และมีความหมาย” Jeff Miller ประธานและ CEO ของ Synchronoss กล่าว “ปัจจุบันเรามีสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับการลงทุนเพื่อส่งมอบและปรับปรุงประสบการณ์ระบบคลาวด์ การรับส่งข้อความ และดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าของเรา เพื่อการเติบโตในระยะยาว และเพื่อนำเสนอคุณค่าของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้นแก่ผู้ที่ลงทุนในบริษัท”

การรีไฟแนนซ์ยังนำไปสู่การลงจากตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการ Synchronoss ของ Frank Baker, Peter Berger และ Robert Aquilina ซึ่งทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับ Siris Capital Group “ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหารทั้งหมด ผมขอขอบคุณ Frank, Peter และ Bob สำหรับการมีส่วนร่วมใน Synchronoss ในช่วงสามปีที่ผ่านมา และสำหรับความเอื้ออาทรของพวกเขาในฐานะที่ปรึกษาของผมเป็นการส่วนตัว” Miller กล่าว

ร่วมกับการลงทุนครั้งใหม่นี้ B. Riley Financial, Inc. รวมถึงบริษัทในเครือบางแห่ง จะรับหน้าที่เป็นผู้ลงทุนหลักของ Synchronoss Synchronoss ได้แต่งตั้งให้ B. Riley เป็นตัวแทนในคณะกรรมการของบริษั

Bryant Riley ประธานและ CEO ร่วมของ B. Riley Financial, Inc. ได้ให้ความเห็นไว้ว่า: “เรายินดีที่จะทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์และผู้สนับสนุนทางการเงินแก่ Synchronoss ในเรื่องการลงทุนนี้ และมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านการดำเนินงานและการเงินอย่างเต็มรูปแบบของแพลตฟอร์มของเราเพื่อสนับสนุน Synchronoss ในกลยุทธ์การสร้างมูลค่า เราตั้งตารอที่จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Jeff และทีมผู้บริหารทั้งหมดขณะที่ Synchronoss เข้าสู่ช่วงใหม่อันน่าตื่นเต้นสำหรับธุรกิจของบริษัท”

B. Riley Securities, Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์หลักและผู้จัดการฝ่ายการจัดสรรหุ้นเพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญ Northland Capital Markets ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญ

B. Riley Securities, Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการจัดสรรหุ้นเพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์ Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp. และ EF Hutton ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Benchmark Investments, LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหลักในการเสนอขายหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์

หุ้นสามัญและหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์ได้รับการเสนอขายภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนชั้นวางของบริษัทในแบบฟอร์ม S-3 ซึ่งประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2020 ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นโดยใช้หนังสือชี้ชวนฉบับเสริมและหนังสือชี้ชวนพื้นฐานเท่านั้น สามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนฉบับเสริมและหนังสือชี้ชวนพื้นฐานสำหรับการเสนอขายได้จากเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov หรือโดยการติดต่อ B. Riley Securities ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (703) 312-9580 หรือส่งอีเมลไปยัง [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อ และห้ามมีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การขาย หรือการชักชวนดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) สร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ ทั่วโลกเชื่อมต่อกับผู้ติดตามด้วยวิธีที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ คอลเล็กชันผลิตภัณฑ์ของบริษัทช่วยให้เครือข่ายมีความคล่องตัว ลดความซับซ้อนของการเริ่มต้นใช้งาน และดึงดูดสมาชิกเพื่อเพิ่มกระแสรายได้ใหม่ ลดต้นทุน และเพิ่มความเร็วในการออกสู่ตลาด สมาชิกหลายล้านคนไว้วางใจให้ผลิตภัณฑ์ Synchronoss เพื่อเชื่อมโยงกับบุคคล บริการ และเนื้อหาที่พวกเขาชื่นชอบ นั่นเป็นเหตุผลที่พนักงาน Synchronoss มากความสามารถมากกว่า 1,500 คนทั่วโลกพยายามอย่างหนักในทุกๆ วันเพื่อสร้างโลกที่เชื่อมโยงกัน เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.synchronoss.com

แถลงการณ์ตามหลักอ่าวที่ปลอดภัย (Safe Harbor)

ข่าวเผยแพร่นี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของมาตรา 21E ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับการปิดการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนและการใช้เงินที่คาดว่าจะได้รับจากข้อมูลดังกล่าว ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงหลายประการ ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายต่อสาธารณชน และปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดไว้เป็นครั้งคราวในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของ Synchronoss รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” และ “การอภิปรายและการวิเคราะห์สภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ” (ตามความเหมาะสม) ของรายงานประจำปีของ Synchronoss ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม วันที่ 31 มีนาคม 2020 และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021 ซึ่งอยู่ในไฟล์กับ SEC และมีอยู่ในเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov นอกเหนือจากความเสี่ยงที่อธิบายไว้ข้างต้นและในเอกสารอื่นๆ ของ Synchronoss ที่ยื่นต่อ SEC แล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ทราบหรือคาดเดาไม่ได้ก็อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของ Synchronoss ได้เช่นกัน ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากข้อความดังกล่าว ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ Synchronoss ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใดๆ ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่น ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อ

สื่อ
Anais Merlin, CCgroup (นานาชาติ)
Diane Rose, CCgroup (อเมริกาเหนือ)
[email protected]

นักลงทุน
Todd Kehrli/Joo-Hun Kim, MKR Investor Relations, Inc.
[email protected]

‘Falcon’s Beyond Global’ Launches as Fully Integrated Development Enterprise for IP-Driven Parks, Resorts, Media, & Merchandise

Falcon’s Beyond Global

Scott Demerau, Executive Chairman of the Board, Falcon’s Beyond and Cecil Magpuri, Chief Executive Officer, Falcon’s Beyond.

New enterprise brings proprietary ‘Katmandu’ and partner IPs to global markets through theme parks, resorts, feature films, episodic series, consumer products, and beyond.

Joint venture with Meliá Hotels International brings access to prime real estate and a global operating presence in major tourist destinations in 40 countries.

ORLANDO Fla., July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — With proven theme park success in Europe, an award-winning creative team, patented technologies, and access to global real estate in prime tourist destinations, Falcon’s Beyond Global, LLC has launched as a fully integrated enterprise to propel story-driven, experiential entertainment around the world.

Until now, it has proven almost impossible for most IP franchises to rapidly deploy across media content, consumer products, and hardest of all, themed location-based entertainment, all at once.

The new enterprise, supercharged by a joint venture with Meliá Hotels International, will be the only vertically-integrated entertainment powerhouse able to simultaneously activate an intellectual property across the full transmedia spectrum — with the potential to transform the $440 billion hospitality and entertainment category.

Meliá, the world’s #1 leisure hotel group with 390+ properties in 40 countries, many in prime beach destinations, is jointly developing theme park + resort combos with Falcon’s Beyond at flagship properties on multiple continents.

Falcon’s Beyond was formalized this May when leading attraction design & master-planning firm Falcon’s Creative Group united with themed-entertainment company Katmandu Group.

This powerful combination has instantly created the only fully integrated source for simultaneous entertainment IP activations—from streaming media development to theme park site acquisition; master planning to brick-and-mortar projects; immersive ride & attraction design to merchandise creation; right through world-class park & resort operation.

Expanding and Evolving the Katmandu IP

A first major focus of Falcon’s Beyond will be to apply its IP Expandermodel to the rapid evolution of its original and wholly-owned “Katmandu” IP—already popular with the millions of Europeans who have visited Sol Katmandu Park & Resort in Mallorca, Spain, and a growing list of Katmandu-branded kids camps in Meliá’s Sol Hotels.

Audiences resonate with the Katmandu universe’s timeless, intertwined tales—where mythical characters come to life in wild adventures, inspiring wonder with imaginative, immersive realms, elusive yetis, and a multicultural cast of adventurers.

Along with new characters, a streaming video series, and merchandise, the proven Katmandu IP will undergo a brick-and-mortar expansion. Through unique technological capabilities, Falcon’s Beyond will establish Katmandu as the first world-class theme park to have every ride and attraction customized to a centralized story “like chapters in the same legend,” and digitally tied to individual guest experiences.

Development is moving forward on additional Katmandu parks on the grounds of Meliá resorts in Punta Cana, Dominican Republic, Tenerife, Spain and other key tourist destinations.

Enabling the Impossible

“Falcon’s Beyond Global represents the ultimate combination of unlimited storytelling potential, agile and flexible real estate scalability, and imaginative expansion into a multitude of categories,” said Cecil D. Magpuri, CEO of Falcon’s Beyond Global and founder of the original Falcon’s Creative Group. “We develop inclusive, story-driven experiences that we can bring to market with unprecedented speed, removing all the massive challenges IP franchises and developers face when attempting this feat on their own.”

“We are truly enabling the impossible,” said Scott Demerau, Executive Chairman of Falcon’s Beyond Global and co-founder of Katmandu Group. “Through our partnership with Meliá, we have created a new playbook for building cost-effective, ‘Big-Experience, Small-Footprint’ theme parks, from beach resort communities to mixed-use entertainment spaces. Falcon’s Beyond Global brings a full complement of technology, design, and media expertise to the equation. Together, we are offering something that’s simply never been accessible to companies before. This is a huge benefit to developers, emerging IPs, and even entertainment giants.”

Creating “Big-Experience, Small-Footprint” Parks

Meliá Hotels and Katmandu Group originally came together in a 2012 joint venture to launch the themed Sol Katmandu Park & Resort in Mallorca and complement the beach holiday experience by providing “entertainment with rooms.” Their proof-of-concept rocketed to the top of the Meliá Sol portfolio and was named in the European Hospitality Awards as the #1 hotel in Europe for innovation in service, out of more than 100,000 hotels. Trivago Global named the park + resort as the #1 Hotel in Spain for Traveling with Kids. TripAdvisor named Katmandu Park in the top 3 parks in Spain three years in a row, and as a Travelers’ Choice Best of the Best 2020.

Falcon’s Beyond will elevate this unique, proven model of “Big-Experience, Small-Footprint” theme parks for Katmandu and other IPs around the world, leveraging the joint venture with Meliá, whose global operating presence enables growth in any tourism destination across the Americas, Europe, Asia, and beyond. The rights to additional important IPs have already been secured, and Falcon’s Beyond is in discussions with others to deploy complete transmedia expressions at unheard-of speeds. The company has worked on master planning and design projects totaling over $100 billion and won numerous design awards for its world-class attractions and experiences.

Revolutionary Alternative to Mega Parks

Traditional “mega theme parks” require at least 6-8 years of planning, billions in investment, difficult real estate acquisition, new transportation infrastructures, urban planning, and 5-7 years of construction.

Falcon’s Beyond delivers a revolutionary alternative.

Falcon’s proprietary rides and attractions are world-class, cutting-edge, story-driven, and the first of their kind. Its patented technologies are uniquely able to create mega-park experiences in “Big-Experience, Small-Footprint” parks — which leverage underused land on existing resorts in dense tourist hotspots. Falcon’s Beyond parks can be deployed in as little as a 24-36 month window at a tiny fraction of the cost of a mega park, with Falcon’s providing expert, ongoing operations.

A True Disruptor

“Meliá is committed to bringing extraordinary experiences to our guests around the world,” said André Gerondeau, Chief Operating Officer of Meliá Hotels International. “Katmandu-themed parks and resorts will be a vital part of our story moving forward, and we feel this initiative puts us five years ahead of the rest of the hospitality industry in delivering ‘entertainment with rooms.’ Everyone at Meliá is thrilled to be working with the creative minds and experienced development experts at Falcon’s Beyond.”

“Falcon’s Beyond and its unprecedented, imaginative, and already-deployed IP activation model completely shifts the established entertainment industry paradigm,”  said industry leader Ken Faier, founder of Epic Story Media, a full-service, creator-driven kids entertainment company.  “We have seen first-hand what Falcon’s is creating and we are really excited to explore an epic collaboration. There is a big demand for families looking for exciting experiences around great IP.”

With its expertise in intellectual property expansion, licensing, and immersive experiences, Falcon’s Beyond Global has unprecedented power to turn imagined worlds into reality — inspiring wonder in audiences and guests, with memories to last a lifetime.

About Falcon’s Beyond Global LLC
Headquartered in Orlando, Florida, Falcon’s Beyond Global, LLC is a fully integrated, top-tier experiential entertainment development enterprise specializing in intellectual property expansion. The company brings its own proprietary and partner IPs to global markets through owned and operated theme parks, resorts, attractions, patented technologies, feature films, episodic series, consumer products, licensing, and beyond. The company has won numerous design awards and provided design services in 39 countries around the world. It is composed of four core divisions: Falcon’s Treehouse (master planning & design), Falcon’s Digital Media, Falcon’s Licensing, and Falcon’s Parks & Resorts. Storytelling is the guiding force behind all Falcon’s Beyond projects—which turn imagined worlds into reality. For more information, visit www.falconsbeyondglobal.com

About Meliá Hotels International
Founded in 1956 in Palma de Mallorca, Spain, Meliá Hotels International (MHI) has more than 390 hotels open, or in the process of opening, in more than 40 countries. They operate under the brands Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá, and TRYP by Wyndham. The company is a global leader in resort hotels, and its resort experience has allowed it to become a leader in the growing market of urban hotels inspired by leisure. The Sustainability Yearbook 2020, published by S&P Global, named Meliá among the Most Sustainable Hotel Companies in the World (Silver Medal), and it has been included among Europe’s Climate Leaders 2021 by the Financial Times & Statista. Meliá Hotels International is also a member of the IBEX 35 and is the Spanish hotel company with the best corporate reputation, per Merco Ranking. For more information, visit www.meliahotelsinternational.com

CONTACT:

Joel Moore
Praytell Strategy
[email protected]

María Umbert
Meliá Hotels International
[email protected]

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77a4b0cf-859f-4c92-b5c4-8e95f66ea4f6

ISW Holdings Closes on Its 1st phase of over 100MW Georgia Crypto Mining Farm Capable of Driving Over $100M in Annual Gross Revs

LAS VEGAS, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — via InvestorWire — ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH) (“ISW Holdings” or the “Company”), a global brand management holdings company, is excited to announce that it has finalized its land lease development agreement, which grants the Company full use of a 1st phase 7-acre parcel of property in Georgia tailored for cryptocurrency mining operations, complete with access to energy resources capable of powering over 100 MW of cryptocurrency mining capacity.

“This agreement puts us in position to scale up into a top-five global cryptocurrency mining position by volume,” remarked ISW Holdings President and Chairman, Alonzo Pierce. “We control an ideal plot of land, to initiate the 1st phase with additional access to over 100 megawatts of power for use in crypto mining. We also have our close partner Bit5ive, LLC – North America’s largest provider of collective management of renewable, clean energy services and mining equipment – right on premises to manage and develop the mining operations at the site. China is cracking down hard and shutting down its domestic crypto mining industry. This has enormous consequences because more than half of the world’s cryptocurrency mining has been taking place in China. As a result, we are already fielding calls from mining firms seeking a new home. We are now equipped to handle this at scale. We have the power!”

For more details and forward-looking statements, view the entire announcement: https://ibn.fm/ISW100MWAnnouncement

Pierce added, “Our plan is to execute an additional agreement with some of the world’s largest and best-known mining companies seeking additional accommodation for expanded mining operations. We are already beginning to design and plan for this added scalability. Once we deploy the full 100 MW, we see total gross revenue run rate exceeding $100 million on an annualized basis.”

About ISW Holdings
ISW Holdings, Inc. (ISWH), based in Nevada, is a diversified portfolio company comprised of essential business lines that serve consumer product demands. Our expertise lies in strategic brand development, early growth facilitation, as well as brand identity through our proprietary procurement process. Together, with our partners, we seek to provide a structure that meets large scalability demands, as well as anticipated marketplace needs. We are able to meet these needs through a variety of strategic innovative processes. ISWH is creating and managing brands across a spectrum of disruptive industries. It maneuvers its proprietary companies through critical stages of market development, which includes conceptualization, go-to-market strategies, engineering, product integration, and distribution efficiency. The company has also partnered with a well-known software development and consulting company, Bengala Technologies LLC, which is developing significant enhancements in the supply chain management space; and the partnership has a vitally needed patent now pending.

The Company’s cryptocurrency mining segment, established in partnership with industry leader, Bit5ive LLC, is driven by a mission to mine cryptocurrency with a zero carbon footprint. Learn more at www.iswholdings.com.

About Bit5ive

Bit5ive is a leader in crypto currency mining data centers with several projects currently in development in the United States. Bit5ive’s success lies in its commitment to its clients, hailing from a variety of industries and professions. Bit5ive’s corporate headquarters is based in Miami, Florida, from which it operates as a management hub for its data centers, sales and customer service. Learn more at www.Bit5ive.com.

Company Contact:
[email protected]

Public Relations
EDM Media, LLC
https://edm.media

Corporate Communications:
InvestorBrandNetwork (IBN)
Los Angeles, California
www.InvestorBrandNetwork.com
310.299.1717 Office
[email protected]com

Falana & Falana Issues the Following Statement: Alex Saab Challenges Indictment in U.S. Court

WASHINGTON, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Today, the legal team of Baker Hostetler, representing Mr. Alex Saab, filed their Opening Brief in the United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit, challenging a decision by U.S. District Judge in Miami refusing to consider Mr. Saab’s status as a diplomat immune from U.S. proceedings unless and until he personally appears in the United States.

Mr. Saab was unlawfully detained, at the request of U.S. law enforcement authorities, in Cabo Verde, where his aircraft had stopped to refuel. He was, in fact, traveling from Venezuela to Iran on a diplomatic mission, seeking humanitarian assistance in the midst of the COVID-19 pandemic. It is a well established rule of international law that diplomats, traveling from their country of origin to an overseas post, whether as a special envoy like Mr. Saab or as part of a permanent mission, are entitled to diplomatic immunity from arrest or detention. Accordingly, at the instruction of his own government, he has vigorously opposed his extradition to the United States.

Mr. Saab, the subject of a U.S. indictment for alleged wrongdoing in Venezuela and neighboring countries, sought to raise this point with the Miami district judge, who refused to consider his immunity until he agreed to personally appear before the judge in the United States. The judge grounded his decision in the “fugitive disentitlement” doctrine, which is a judge-made rule stating that individuals who have fled the court’s authority cannot raise legal arguments until they have been physically brought before the court.

However, this doctrine does not apply in Mr. Saab’s case because he has never fled the United States or U.S. law enforcement authorities, and has opposed his extradition to the United States because he is a diplomat on mission entitled to immunity. Accordingly, Mr. Saab has appealed the District Judge’s ruling to the U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit. In his Opening Brief, Mr. Saab has made plain that he is not a fugitive from the United States and that, as Venezuela’s Special Envoy to Iran, he is a diplomatic Head of Mission under the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and the United States Diplomatic Relations Act, which implements U.S. treaty obligations under that Convention. In fact, the Eleventh Circuit concluded that Special Envoy’s like Mr. Saab are entitled to immunity in a case decided in 1984, Abdulaziz v. Meto. Dade County, 741 F.2d 1328 (11th Cir. 1984). This case constitutes binding precedent on both the District Judge and the Court of Appeals.

Accordingly, Mr. Saab has asked the Court of Appeals to reject the District Court’s application of the Fugitive Disentitlement Doctrine and to rule that he is entitled to immunity from arrest, detention, and extradition to the United States, dismissing the case against him.

Contact:

José Manuel Pinto Monteiro
+234 803 300 4903
Falana & Falana Chambers

Cathay Pacific Deploys Descartes Air Cargo Tracking Solution as part of New Ultra Track Service

WATERLOO, Ontario, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Descartes Systems Group (Nasdaq: DSGX) (TSX:DSG), the global leader in uniting logistics-intensive businesses in commerce, announced that Cathay Pacific Cargo, a global provider of air freight services, is using Descartes Core Bluetooth Low Energy (BLE)™ readers, tags and network as part of Cathay Pacific’s recently launched Ultra Track cargo tracking service. The Descartes solution helps Cathay Pacific provide customers with real-time shipment location and condition status for airport-to-airport moves of high value goods such as electronics, perishables and pharmaceuticals, which may include vaccines.

“With our new Ultra Track service, we’re providing our customers with the most advanced tracking of the location of their shipments in real-time, and also shipment conditions such as temperature, light, vibration and humidity,” said Frosti Lau, Cathay Pacific General Manager Cargo Service Delivery. “Descartes’ innovative BLE-based air cargo tracking solution and close working relationship has allowed us to make Ultra Track available in 29 airports across our network and help customers manage the shipment of COVID vaccines.”

The Descartes Core BLE air cargo tracking solution is designed to help airlines, such as Cathay Pacific, provide its forwarding and shipper customers with end-to-end shipment visibility. Descartes Core BLETM tags provide location and condition status that is captured by Descartes Core BLE™ readers. The readers are part of the Descartes Core BLE Network™ and a Descartes Global Logistics Network™ service. Shipment status can be tracked whether in the air or on the ground to help the air cargo community automate the end-to-end tracking of freight location and shipment status information such as precise temperature, movement, shock, light and humidity.

“We’re pleased to help Cathay Pacific bring its Ultra Track service to the global air cargo market and support the movement of critical vaccines for the pandemic,” said Scott Sangster, Vice President, Global Logistics Service Providers at Descartes. “With many types of goods, the condition of the shipment is as important as its location. Descartes is helping the air cargo community deliver robust end-to-end shipment visibility for more secure and efficient air cargo logistics operations.”

Click here to learn more about Cathay Pacific Cargo’s Ultra Track service using Descartes’ air cargo tracking solution.

About Cathay Pacific Cargo

Cathay Pacific Cargo has been operating a full freighter schedule using its fleet of 14 Boeing 747-8F freighters and six 747-400ERFs (Extended Range Freighter). It has also operated thousands of pairs of cargo-only passenger flights, some with cargo loaded in the passenger cabins, and chartered hundreds of pairs of flights from its all-cargo subsidiary Air Hong Kong to add additional air freight capacity. For more information, visit www.cathaypacificcargo.com.

About Cathay Pacific

Hong Kong-based Cathay Pacific Group offers scheduled passenger and cargo services to destinations in Asia, North America, Australia, Europe and Africa. Cathay Pacific is one of the world’s biggest international air cargo carriers, operating a dedicated freighter fleet to 46 destinations.

About Descartes

Descartes (Nasdaq:DSGX) (TSX:DSG) is the global leader in providing on-demand, software-as-a-service solutions focused on improving the productivity, performance and security of logistics-intensive businesses. Customers use our modular, software-as-a-service solutions to route, schedule, track and measure delivery resources; plan, allocate and execute shipments; rate, audit and pay transportation invoices; access global trade data; file customs and security documents for imports and exports; and complete numerous other logistics processes by participating in the world’s largest, collaborative multimodal logistics community. Our headquarters are in Waterloo, Ontario, Canada and we have offices and partners around the world. Learn more at www.descartes.com, and connect with us on LinkedIn and Twitter.

Global Media Contact
Cara Strohack
Tel: +1(800) 419-8495 ext. 202025
[email protected]

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements

This release contains forward-looking information within the meaning of applicable securities laws (“forward-looking statements”) that relate to Descartes’ solution offering and potential benefits derived therefrom including various types of information that can be tracked and reported in certain configurations; the suitability of the Descartes solution for managing certain processes; and other matters. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, assumptions and other factors that may cause the actual results, performance or achievements to differ materially from the anticipated results, performance or achievements or developments expressed or implied by such forward-looking statements. Such factors include, but are not limited to, the factors and assumptions discussed in the section entitled, “Certain Factors That May Affect Future Results” in documents filed with the Securities and Exchange Commission, the Ontario Securities Commission and other securities commissions across Canada including Descartes most recently filed management’s discussion and analysis. If any such risks actually occur, they could materially adversely affect our business, financial condition or results of operations. In that case, the trading price of our common shares could decline, perhaps materially. Readers are cautioned not to place undue reliance upon any such forward-looking statements, which speak only as of the date made. Forward-looking statements are provided for the purposes of providing information about management’s current expectations and plans relating to the future. Readers are cautioned that such information may not be appropriate for other purposes. We do not undertake or accept any obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements to reflect any change in our expectations or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based, except as required by law.

Hatch raises C$1 million for COVAX and UNICEF

Mississauga, Canada, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Mississauga, Canada— Hatch employees came together in an eight-week-long campaign to raise funds in support of COVAX, helping them progress towards their goal of procuring and delivering 2 billion doses of COVID-19 vaccines globally. Through the employees’ generous donations and a corporate match, $C1 million was raised!

COVAX is co-led by Gavi, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) and the World Health Organization, alongside key delivery partner, UNICEF. Its aim is to accelerate the development and manufacture of COVID-19 vaccines, and to guarantee fair and equitable access for every country in the world.

Unfortunately, many countries do not have the ability to maintain progress or even start. It is clear the pandemic will not truly end until all countries have equitable access to vaccines. UNICEF is working with manufacturers and partners on the procurement and delivery of vaccine doses, as well as freight, logistics, and storage for countries around the world. With Hatch’s donation, UNICEF will be able to fully vaccinate (two doses) more than 187,000 people worldwide.

“To end this pandemic, we need to think globally and act locally to make a difference beyond our families and our company—this is the basis of real positive change around the world. As a global company, we are engaging great people who make a difference every day in their communities, with our clients, and with each other. Together, we saw the imperative to support the world’s largest mass health campaign to stop the COVID-19 virus and move forward into a better future,” shared John Bianchini, Hatch’s Chairman and CEO.

“On behalf of UNICEF, I would like to thank Hatch for its support in ensuring widespread and equitable delivery of COVID-19 vaccines. They stepped up to help UNICEF in its efforts to deliver the largest fastest immunization campaign in history. We are grateful to Hatch employees for their contributions and to Hatch for increasing the impact by matching every dollar raised,” shared David Morley, UNICEF Canada’s President and CEO.

Hatch is committed to doing its part to support efforts to end the COVID-19 pandemic. Hatch also recently sponsored the “This is our Shot” movement, a consortium of grassroots organizations, Canadian businesses, associations, healthcare professionals, community leaders, and influencers focused on educating and inspiring Canadians so that vaccine hesitancy is replaced with confidence.

To learn more about how Hatch continues to respond to the COVID-19 pandemic, visit our COVID-19 Information Center.

To learn more about the UNICEF COVAX campaign, click here.

About Hatch

Whatever our clients envision, our professional teams can design and build. With over six decades of business and technical experience in the mining, energy, and infrastructure sectors, we know your business and understand that your challenges are changing rapidly. We respond quickly with solutions that are smarter, more efficient, and innovative. We draw upon our 9,500 staff with experience in over 150 countries to challenge the status quo and create positive change for our clients, our employees, and the communities we serve.

Find out more on www.hatch.com.

Lindsay Janca
Hatch
19054034199
[email protected]

Philips accelerates stroke diagnosis and treatment with expanded integrated solutions and strategic partnership

July 7, 2021

  • Expanded capabilities of Philips Image Guided Therapy System – Azurion – and new collaboration with NICO.LAB add to the latest advances in Philips’ commitment to reduce time to stroke treatment, a key factor in improving outcomes
  • Partnership enhances Philips’ deep portfolio of solutions across the stroke care pathway with advanced artificial intelligence and cloud capabilities, strengthening care collaboration and optimizing decision making at each step

Amsterdam, the Netherlands – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), a global leader in health technology, today announced a strategic partnership agreement with NICO.LAB, a MedTech stroke care company. Together with the recently expanded stroke capabilities of Philips Image Guided Therapy System – Azurion – this new partnership significantly advances Philips’ commitment to improving outcomes for people who suffer a stroke. Philips is connecting information, technologies and people across the stroke care pathway, enabling care teams to work quickly and act decisively – a key factor in providing the best patient treatment.

Stroke remains the leading cause of disability
Globally, one in four adults over the age of 25 will suffer a stroke in their lifetime [1]. Stroke is the leading cause of disability and the second leading cause of death worldwide [2]. According to the U.S. National Stroke Association, 40% of stroke victims experience moderate to severe impairments that require special needs for the rest of their lives, with another 25% continuing to suffer minor impairments [3].

The key to reducing the risk of death or disability is to get stroke patients treated as quickly as possible. Physicians in an emergency stroke setting are fighting the clock and are under intense pressure to make optimal treatment decisions. Despite the imperative for speed, care teams currently lose valuable time due to gaps in communication, information, and access to stroke expertise.

“The biggest gain for faster treatment for stroke patients is in the workflow,” said Professor Dr. Wim van Zwam, Interventional Radiologist at Maastricht University Medical Center. “Reducing the throughput time of patients requires faster exchange of critical patient information, such as high-quality medical images, between hospitals and departments, in order to decide on the best patient treatment.”

Solutions across the stroke care pathway
Philips has a deep portfolio of stroke care solutions and a strong commitment to further innovation in this field. Its partnership with NICO.LAB brings a cloud-based, end-to-end artificial intelligence (AI) based stroke triage and management solution – StrokeViewer – that aims to improve patient outcome by optimizing the stroke workflow. It analyzes CT scan data with AI, and automatically detects large vessel occlusion (LVO) and its location. It then shares this analysis with physicians at both primary stroke centers (general radiologists and neurologist) and intervention centers (stroke neurologists, interventional neurologists, and radiologists) where the patient is eventually treated.

Recent Philips innovations that optimize the imaging capabilities of its Image Guided Therapy Angiography Suite with new 3D visualization and measurement tool – SmartCT – aim to get patients into treatment quickly.

Philips is also pioneering a new approach to speed up stroke treatment for early time-window stroke patients (less than six hours after stroke onset) by bypassing diagnostic CT or MR scans at certain types of stroke center. Earlier today, Philips announced the first patient being enrolled in the WE-TRUST study – a global multi-center randomized clinical trial to assess the impact of a Direct to Angio Suite workflow focusing on improving care for stroke patients. This approach can allow for quick patient routing, and with the new SmartCT imaging capabilities in Philips’ Azurion Angio Suite, further diagnosis can be done to confirm eligibility for treatment.

“By expanding our offerings in stroke care we are able to provide an integrated portfolio of intelligent solutions across the full stroke care pathway, giving clinicians the right information during every critical step,” said Bert van Meurs, Chief Business Leader for Image Guided Therapy at Philips. “With our integrated portfolio, and by using validated AI and cloud technologies, we can facilitate collaborative care to optimize the stroke care pathway from diagnosis to treatment.”

Philips’ stroke portfolio includes solutions for stroke monitoring and communication in ambulances, tele-stroke patient assessment, diagnostic imaging and analysis, image-guided therapy, neurological monitoring and assessment, and more.

[1] World Stroke Organization
[2] Global Burden of Stroke, PubMed.
[3] U.S. National Stroke Association

For further information, please contact:

Joost Maltha
Philips Global Press Office
Tel: +31 610 558 116
Email: [email protected]
Twitter: JoostMaltha

Fabienne van der Feer
Philips Image Guided Therapy
Tel: +31 622 698 001
Email: [email protected]com
Twitter: FC_Feer

About Royal Philips
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is a leading health technology company focused on improving people’s health and well-being, and enabling better outcomes across the health continuum – from healthy living and prevention, to diagnosis, treatment and home care. Philips leverages advanced technology and deep clinical and consumer insights to deliver integrated solutions. Headquartered in the Netherlands, the company is a leader in diagnostic imaging, image-guided therapy, patient monitoring and health informatics, as well as in consumer health and home care. Philips generated 2020 sales of EUR 17.3 billion and employs approximately 77,000 employees with sales and services in more than 100 countries. News about Philips can be found at www.philips.com/newscenter

About NICO.LAB

At NICO.LAB, we believe connecting human and artificial intelligence will revolutionize emergency care. Founded in 2015, NICO.LAB is a MedTech company that stems from leading clinical research. We develop end-to-end solutions to further empower physicians in emergency care. Powered by unique datasets, our artificial intelligence product StrokeViewer® significantly enhances stroke patient outcomes by reducing time to treatment. With CE, TGA and FDA clearance and following a recent successful investment round, we are destined to enhance patient outcomes all over the world. Learn more on www.nico-lab.com Follow us on www.linkedin.com/company/nico-lab

Attachments