Home / 2021 / June / 04

Daily Archives: June 4, 2021

Zoom รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2022

 • รายได้รวมของไตรมาสแรกเท่ากับ 956.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 191% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
 • จำนวนลูกค้าที่สร้างรายได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนล่าสุด เพิ่มขึ้น 160% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
 • ลูกค้าประมาณ 497,000 รายมีพนักงานมากกว่า 10 คน เพิ่มขึ้น 87% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ซานโฮเซ่, แคลิฟอร์เนีย, June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2021

“เราเริ่มต้นปีงบประมาณด้วยไตรมาสแรกที่ยอดเยี่ยมมาก โดยมีการเติบโตของรายได้รวมกับผลกำไรและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 191% ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเราในการส่งเสริมให้ลูกค้าทำงานและเรียนรู้ได้จากทุกที่ด้วยแพลตฟอร์มการสื่อสารผ่านวิดีโอที่เพียบพร้อม สดใหม่ และราบรื่นยังคงเป็นตัวผลักดันผลลัพธ์ให้เรา การเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงนี้ ทำให้เรายินดีที่จะเพิ่มช่วงการคาดการณ์สำหรับปีงบประมาณทั้งปีจาก 3.975 พันล้านดอลลาร์เป็น 3.990 พันล้านดอลลาร์” Eric S. Yuan ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Zoom กล่าว “เรายังได้เปิดกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของเราให้แก่นักพัฒนาผ่าน Video SDK ที่ทรงพลังของเรา และแก่ธุรกิจเพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงผ่าน Zoom Events ที่ทำงานไม่ใช่สถานที่อีกต่อไป แต่เป็นพื้นที่ที่ Zoom ทำหน้าที่ให้อำนาจทีมในการเชื่อมต่อและทำแนวคิดที่ดีที่สุดให้กลายเป็นความจริง เราพร้อมจะช่วยนำวิวัฒนาการมาสู่การทำงานแบบผสมผสานที่ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพการทำงาน และความสุขที่มากขึ้นทั้งในการเชื่อมต่อแบบพบปะตัวต่อตัวและแบบเสมือนจริง”

จุดเด่นทางการเงินในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2022:

 • รายรับ: รายได้รวมของไตรมาสแรกคือ 956.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 191% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
 • รายได้จากการดำเนินงานและอัตรากำไรจากการดำเนินงาน: รายได้ GAAP จากการดำเนินงานในไตรมาสแรกคือ 226.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 23.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2021 หลังจากผ่านการปรับค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเป็นหุ้นและภาษีเงินเดือนที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถือสิทธิ์และการชำระค่าการดำเนินคดี รายได้สุทธิ Non-GAAP จากการดำเนินงานสำหรับไตรมาสแรกคือ 400.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 54.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2021 ในไตรมาสแรกอัตรากำไรจากการดำเนินงาน GAAP อยู่ที่ 23.7% และ 41.9% สำหรับ Non-GAAP
 • รายได้สุทธิและรายได้สุทธิต่อหุ้น: รายได้สุทธิ GAAP ที่เป็นผลมาจากผู้ถือหุ้นสามัญในไตรมาสแรกคือ 227.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.74 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 27.0 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2021รายได้สุทธิ Non-GAAP สำหรับไตรมาสนี้คือ 402.1 ล้านดอลลาร์หลังผ่านการปรับค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเป็นหุ้นและภาษีเงินเดือนที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถือสิทธิ์และการชำระค่าการดำเนินคดี รายได้ที่ยังไม่ได้แจกจ่ายอันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ของผู้ถือครอง รายได้สุทธิต่อหุ้นของ Non-GAAP คือ 1.32 ดอลลาร์ ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ Non-GAAP คือ 58.3 ล้านดอลลาร์หรือ 0.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น
 • เงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด: ยอดรวมเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ไม่รวมเงินสดถูกที่จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2021 มีมูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์
 • กระแสเงินสด: เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานมีมูลค่า 533.3 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกเทียบกับ 259.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2021 กระแสเงินสดอิสระซึ่งเป็นเงินสดสุทธิที่ได้จากการดำเนินงานหักการซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์คือ 454.2 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 251.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2021

ตัวชี้วัดลูกค้า: ตัวขับเคลื่อนรายได้รวมทั้งจากการหาลูกค้าใหม่ และเพิ่มเติมจากลูกค้าปัจจุบัน เมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2022 Zoom มี:

 • ลูกค้าประมาณ 497,000 รายมีพนักงานมากกว่า 10 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 87% จากไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณที่แล้ว
 • ลูกค้า 1,999 รายสร้างรายได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนล่าสุด เพิ่มขึ้นประมาณ 160% จากไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณที่แล้ว
 • อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากลูกค้าที่มีพนักงานมากกว่า 10 คนในช่วง 12 เดือนล่าสุดสูงกว่า 130% ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 12

การคาดการณ์ทางการเงิน: Zoom คาดคะเนตัวเลขดังต่อไปนี้สำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2022 และปีงบประมาณ 2022 ทั้งปี

 • ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2022: คาดว่ารายได้รวมจะอยู่ระหว่าง 985.0 ล้านดอลลาร์และ 990.0 ล้านดอลลาร์และรายได้ Non-GAAP จากการดำเนินงานจะอยู่ระหว่าง 355.0 ล้านดอลลาร์และ 360.0 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นปรับลดของ Non-GAAP คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1.14 ถึง 1.15 ดอลลาร์โดยมีค่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่าหุ้น Non-GAAP ที่เรียกชำระแล้วประมาณ 311 ล้านหุ้น
 • ปีงบประมาณ 2022 ทั้งปี: คาดว่ารายได้รวมจะอยู่ระหว่าง 3.975 พันล้านดอลลาร์และ 3.990 พันล้านดอลลาร์ รายได้จากการดำเนินงาน Non-GAAP คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1.425 พันล้านดอลลาร์และ 1.440 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นปรับลดของ Non-GAAP คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 4.56 ถึง 4.61 ดอลลาร์โดยมีค่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของมูลค่าหุ้น Non-GAAP ที่เรียกชำระแล้วประมาณ 311 ล้านหุ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการรายงานผลประกอบการของ Zoom รวมถึงการพิสูจน์ยอดของผล Non-GAAP กับการวัดผล GAAP ที่เทียบเท่าที่สุดจะรวมอยู่ในตารางทางการเงินด้านล่าง การพิสูจน์ยอดของการวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP ที่สอดคล้องกับการวัดผลทางการเงินแบบ GAAP จะไม่พร้อมใช้งานบนพื้นฐานการมองอนาคตโดยไม่ใช้ความพยายามที่ไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากความไม่แน่นอนของค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่าปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นเครื่องมือที่ใช้คำนวณผลประกอบการของ Zoom ตาม GAAP

คุณสามารถเข้าชมการนำเสนอข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์แก่นักลงทุนของ Zoom ที่ investors.zoom.us

การประชุมรายงานผลประกอบของ Zoom Video

Zoom จะจัดการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ทาง Zoom Video สำหรับนักลงทุนในวันที่ 1 มิถุนายน 2021 เวลา 14:00 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก / 17:00 น. เขตเวลาตะวันออก เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินและประเด็นสำคัญทางธุรกิจของบริษัท ผู้ลงทุนสามารถเข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom ได้โดยไปที่: https://investors.zoom.us/

เกี่ยวกับ Zoom

Zoom คือสิ่งที่สร้างมาเพื่อคุณ เราช่วยให้คุณแสดงความคิด เชื่อมต่อกับผู้อื่น และต่อยอดไปสู่อนาคตที่ถูกจำกัดเพียงจินตนาการของคุณ แพลตฟอร์มการสื่อสารที่ราบรื่นของเราเป็นเพียงแพลตฟอร์มเดียวที่เริ่มต้นด้วยการมีวิดีโอเป็นรากฐาน และเราได้ตั้งมาตรฐานสำหรับนวัตกรรมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราจึงเป็นตัวเลือกที่ใช้งานง่าย ปรับขนาดได้ และปลอดภัยสำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็ก และบุคคลทั่วไป Zoom ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 มีการซื้อขายต่อสาธารณะ (NASDAQ:ZM) และมีสำนักงานใหญ่ในซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย เยี่ยมชม zoom.com และติดตาม @zoom

ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหาที่แสดงออกโดยชัดแจ้งและโดยนัยถึง “ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 รวมถึงประกาศเกี่ยวกับการคาดการณ์ทางการเงินของเราสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2022 และปีงบประมาณ 2022 ทั้งปี กลยุทธ์การเติบโตและความมุ่งหมายทางธุรกิจของ Zoom เพื่อนำวิวัฒนาการสู่การทำงานแบบผสมผสาน ในบางกรณีคุณสามารถระบุข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ด้วยคำบางคำ เช่น “คาดคะเน”, “เชื่อว่า”, “ประมาณ”, “คาดหวัง”, “มุ่งเป้า”, “อาจจะ”, “อาจ”, “วางแผน”, “คาดการณ์”, “จะ”, “น่าจะ”, “ควร”, “ควรจะ”, “สามารถ”, “คาดเดา”, “มีแนวโน้ม”, “เป้าหมาย”, “สำรวจ”, “ดำเนินการต่อ” หรือคำตรงข้ามของคำเหล่านี้ และคำใกล้เคียงที่มุ่งหมายจะแสดงให้เห็นข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยธรรมชาติแล้วข้อความเชิงคาดการณ์เหล่านี้อาจมีความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงมากมาย ซึ่งรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จแตกต่างในสาระสำคัญและไม่ได้คาดการณ์ไว้ในข้อความเชิงคาดการณ์ โดยรวมถึง: การลดลงของลูกค้าและโฮสต์ใหม่ การต่ออายุหรืออัปเกรด ความยากลำบากในการประเมินแนวโน้มและผลการดำเนินงานในอนาคตเนื่องจากประวัติการดำเนินงานที่จำกัดของเรา การแข่งขันจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการสื่อสารรายอื่น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาของผลกระทบของโควิด-19 และการตอบสนองของรัฐบาลและอุตสาหกรรมเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ออัตราการเติบโตของผู้ใช้ของเราเมื่อผลกระทบของโควิด-19 ลดลง โดยเฉพาะเมื่อวัคซีนมีความพร้อมใช้งานอย่างแพร่หลาย และผู้ใช้กลับไปทำงานหรือโรงเรียน หรือไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของที่ต้องอยู่ในอาคาร รวมทั้งผลกระทบของโควิด-19 ต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนจะมีผลกระทบต่อความต้องการโซลูชันการทำงานระยะไกลสำหรับธุรกิจและการโต้ตอบแบบตัวต่อตัวโดยรวมและการทำงานร่วมกันโดยใช้ Zoom ความล่าช้าหรือการหยุดให้บริการจากศูนย์ข้อมูลที่อยู่ร่วมกันของเรา และความล้มเหลวในโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตหรือการรบกวนการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ปัจจุบันหรือผู้ใช้ใหม่เชื่อว่าระบบของเราไม่สามารถเชื่อถือได้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่อาจทำให้เกิดผลลัพธ์และผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตจะรวมอยู่ภายใต้คำบรรยายภาพ “ปัจจัยความเสี่ยง” และที่อื่นๆ ในการยื่นเอกสารล่าสุดของเรากับคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) รวมถึงรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2021 ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตจะพูดถึงเฉพาะในวันที่เผยแพร่และอ้างอิงข้อมูลที่ Zoom มีอยู่ในขณะที่จัดทำข้อความ และ/หรือผู้บริหารเชื่อโดยสุจริตใจในขณะนั้นโดยคำนึงถึงเหตุการณ์ในอนาคต Zoom ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่จัดทำ เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP

ในประชาสัมพันธ์นี้ Zoom ได้ให้ข้อมูลการเงินที่ไม่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (“GAAP”) Zoom ใช้การวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP เหล่านี้เป็นการภายในเพื่อวิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงิน และเชื่อว่าการวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP เหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้ลงทุนโดยเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมในการประเมินผลการดำเนินงานและแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง และเปรียบเทียบผลประกอบการทางการเงินของ Zoom กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้การวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP ที่คล้ายคลึงกัน

การวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP ไม่ได้มีไว้เพื่อนำมาพิจารณาแยกต่างหาก หรือนำมาใช้แทนการวัดผลทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบกันได้ และควรอ่านผลร่วมกับงบการเงินรวมของ Zoom ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการ GAAP การพิสูจน์ยอดของการวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP ทางประวัติศาสตร์ของ Zoom กับการวัดผลทางการเงินแบบ GAAP ที่เทียบได้โดยตรงมากที่สุดมีอยู่ในตารางงบการเงินที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และขอแนะนำให้นักลงทุนตรวจสอบการพิสูจน์ยอด

รายได้จากการดำเนินงานและกำไรจากการดำเนินงานแบบ Non-GAAP โดย Zoom จำแนกรายได้จากการดำเนินงานแบบ Non-GAAP เป็นรายได้จากการดำเนินงานซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเป็นหุ้นและภาษีเงินเดือนที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคหุ้นสามัญเพื่อการกุศล ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถือสิทธิ์ และการชำระค่าการดำเนินคดีสุทธิ Zoom จะไม่รวมค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเป็นหุ้นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริจาคหุ้นสามัญเพื่อการกุศล เนื่องจากไม่ใช่เงินสดและการไม่รวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของ Zoom และช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถทำการเปรียบเทียบที่มีความหมายยิ่งขึ้นระหว่างผลการดำเนินงานของ Zoom และของบริษัทอื่นๆ Zoom จะไม่รวมภาษีเงินเดือนของนายจ้างที่เกี่ยวข้องกับแผนหุ้นของพนักงาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเงินสด เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเห็นผลของการไม่รวมค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเป็นหุ้นที่มีต่อผลการดำเนินงานของ Zoom โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าใช้จ่ายนี้ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นสามัญและปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และไม่สัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจ Zoom จะดูค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถือครองสิทธิ์เมื่อเป็นไปได้ เช่น การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ต้นทุนการทำธุรกรรม และการชำระเงินค่าเก็บรักษาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถือครองสิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจในรูปของเหตุการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานในระหว่างช่วงเวลาหนึ่ง Zoom ไม่รวมค่าใช้จ่ายการชำระคดีส่วนใหญ่ หรือจำนวนเงินสุทธิที่ครอบคลุมโดยการประกันภัยที่เราเห็นว่าไม่ได้อยู่ในธุรกิจทั่วไปของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Zoom เชื่อว่าการพิจารณาการวัดผลที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถช่วยในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งอาจรวมหรือไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว และช่วยในการเปรียบเทียบกับผลงานของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม

รายได้สุทธิและรายได้สุทธิต่อหุ้นแบบ Non-GAAP พื้นฐานและแบบปรับลด Zoom กำหนดรายได้สุทธิและรายได้สุทธิต่อหุ้นแบบ Non-GAAP พื้นฐานและแบบปรับลด เนื่องจาก GAAP เป็นรายได้สุทธิของผู้ถือหุ้นและรายได้สุทธิต่อหุ้น GAAP มาจากผู้ถือหุ้นสามัญ พื้นฐานและแบบปรับลดตามลำดับ และผู้ถือหุ้นปรับลดตามลำดับโดยปรับให้ไม่รวมค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเป็นหุ้นและภาษีเงินเดือนที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคหุ้นสามัญเพื่อการกุศล ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถือครองสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายการชำระคดีสุทธิ และรายได้ที่ยังไม่ได้แจกจ่ายอันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ของผู้ถือครอง Zoom ไม่รวมรายได้ที่ยังไม่ได้แจกจ่ายอันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ของผู้ถือครอง เนื่องจากฝ่ายบริหารถือว่าอยู่นอกผลการดำเนินงานหลักของ Zoom และการไม่รวมรายได้เหล่านี้จะทำให้ผู้ลงทุนและผู้บริหารสามารถมองเห็นผลประกอบการที่แท้จริงของการดำเนินธุรกิจของ Zoom ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้สามารถเปรียบเทียบผลที่ได้กับช่วงเวลาอื่น และยังช่วยให้สามารถเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ในการคำนวณรายได้สุทธิต่อหุ้นแบบ Non-GAAP พื้นฐานและแบบปรับลด Zoom จะใช้การนับจำนวนหุ้นค่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ Non-GAAP Zoom จำแนกจำนวนหุ้นค่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ Non-GAAP ที่ใช้คำนวณรายได้สุทธิแบบ Non-GAAP ต่อหุ้น พื้นฐานและแบบปรับลด เนื่องจากจำนวนหุ้นค่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ GAAP ใช้คำนวณรายได้สุทธิต่อหุ้นจากผู้ถือหุ้นสามัญ พื้นฐานและแบบปรับลด ปรับให้สะท้อนหุ้นสามัญที่ออกร่วมกับ IPO รวมถึงการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด ซึ่งยังคงเหลือในช่วงสิ้นสุดเช่นเดียวกับในช่วงเริ่มต้นของการเปรียบเทียบ

กระแสเงินสดอิสระ Zoom จำแนกกระแสเงินสดอิสระเป็นเงินสดสุทธิ GAAP ที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงานหักการซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์ Zoom พิจารณาว่ากระแสเงินสดอิสระเป็นการวัดสภาพคล่องที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ลงทุนเกี่ยวกับเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงาน และเงินสดที่ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาและขยายธุรกิจ

ตัวชี้วัดลูกค้า

Zoom นิยามลูกค้าเป็นหน่วยงานจัดซื้อที่แยกต่างหาก ซึ่งอาจเป็นโฮสต์ที่ชำระเงินเพียงรายเดียว หรือเป็นองค์กรขนาดใดก็ได้ (รวมถึงหน่วยงานหนึ่งขององค์กร) ที่มีโฮสต์ที่มีการชำระเงินหลายราย

Zoom คำนวณอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิ ณ สิ้นงวดโดยเริ่มจากรายได้ที่เกิดขึ้นประจำประจำปี (“ARR”) จากลูกค้าทั้งหมดที่มีพนักงานมากกว่า 10 คนในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า (“ARR ช่วงเวลาก่อนหน้า”) Zoom จำแนก ARR ว่าเป็นอัตรารายได้ต่อปีของข้อตกลงการสมัครสมาชิกจากลูกค้าทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นเราจะคำนวณ ARR จากลูกค้าเหล่านี้ ณ วันสิ้นสุดช่วงเวลาปัจจุบัน (“ARR ช่วงเวลาปัจจุบัน”) ซึ่งรวมถึงการยกระดับการขาย การหดตัว และการถดถอย Zoom จะหาร ARR ช่วงเวลาปัจจุบัน ด้วย ARR ช่วงเวลาก่อนหน้าเพื่อให้ได้อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิ สำหรับการคำนวณ 12 เดือนล่าสุด Zoom จะใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิในช่วง 12 เดือนล่าสุด

สื่อสัมพันธ์

Colleen Rodriguez
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วโลกของ Zoom
press@zoom.us

ข้อมูลติดต่อสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์

Tom McCallum
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Zoom
investors@zoom.us

Zoom Video Communications, Inc.
งบดุลรวมอย่างย่อ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วยเป็นพัน)

As of
April 30,
2021
January 31,
2021
Assets
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 1,557,270 $ 2,240,303
Marketable securities 3,132,309 2,004,410
Accounts receivable, net 366,346 294,703
Deferred contract acquisition costs, current 148,645 136,630
Prepaid expenses and other current assets 136,326 116,819
Total current assets 5,340,896 4,792,865
Deferred contract acquisition costs, noncurrent 155,295 157,262
Property and equipment, net 192,410 149,924
Operating lease right-of-use assets 93,780 97,649
Goodwill 24,340 24,340
Other assets, noncurrent 81,890 75,953
Total assets $ 5,888,611 $ 5,297,993
Liabilities and stockholders’ equity
Current liabilities:
Accounts payable $ 8,324 $ 8,664
Accrued expenses and other current liabilities 450,678 393,018
Deferred revenue, current 1,069,334 858,284
Total current liabilities 1,528,336 1,259,966
Deferred revenue, noncurrent 25,089 25,211
Operating lease liabilities, noncurrent 86,433 90,415
Other liabilities, noncurrent 56,020 61,634
Total liabilities 1,695,878 1,437,226
Stockholders’ equity:
Preferred stock
Common stock 293 292
Additional paid-in capital 3,292,241 3,187,168
Accumulated other comprehensive income 200 839
Retained earnings 899,999 672,468
Total stockholders’ equity 4,192,733 3,860,767
Total liabilities and stockholders’ equity $ 5,888,611 $ 5,297,993

หมายเหตุ: จำนวนบัญชีลูกหนี้ที่ไม่ได้เรียกเก็บเงินรวมอยู่ในบัญชีลูกหนี้ ยอดสุทธิในงบดุลรวมอย่างย่อคือ 28.8 ล้านดอลลาร์และ 24.6 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2021 และ 31 มกราคม 2021 ตามลำดับ

Zoom Video Communications, Inc.
งบการดำเนินงานรวมอย่างย่อ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วยเป็นพัน ไม่รวม และจำนวนต่อหุ้น)

Three Months Ended April 30,
2021 2020
Revenue $ 956,237 $ 328,167
Cost of revenue 264,994 103,707
Gross profit 691,243 224,460
Operating expenses:
Research and development 65,175 26,389
Sales and marketing 245,667 121,556
General and administrative 154,089 53,130
Total operating expenses 464,931 201,075
Income from operations 226,312 23,385
Interest income and other, net 2,619 5,790
Income before provision for income taxes 228,931 29,175
Provision for income taxes 1,400 2,100
Net income 227,531 27,075
Undistributed earnings attributable to participating securities (148 ) (39 )
Net income attributable to common stockholders $ 227,383 $ 27,036
Net income per share attributable to common stockholders:
Basic $ 0.77 $ 0.10
Diluted $ 0.74 $ 0.09
Weighted-average shares used in computing net income per share attributable to common stockholders:
Basic 293,794,778 279,891,111
Diluted 305,412,419 295,184,958

Zoom Video Communications, Inc.
งบกระแสเงินสดรวมอย่างย่อ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วยเป็นพัน)

Three Months Ended April 30,
2021 2020
Cash flows from operating activities:
Net income $ 227,531 $ 27,075
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Stock-based compensation expense 98,969 28,777
Amortization of deferred contract acquisition costs 37,766 16,287
Charitable donation of common stock 1,000
Provision for accounts receivable allowances 4,055 3,868
Depreciation and amortization 10,663 5,339
Non-cash operating lease cost 4,274 2,248
Other 5,866 (1,421 )
Changes in operating assets and liabilities:
Accounts receivable (75,665 ) (142,501 )
Prepaid expenses and other assets (29,975 ) (49,080 )
Deferred contract acquisition costs (47,813 ) (124,854 )
Accounts payable 1,592 1,756
Accrued expenses and other liabilities 88,656 167,322
Deferred revenue 210,896 322,862
Operating lease liabilities, net (3,513 ) 287
Net cash provided by operating activities 533,302 258,965
Cash flows from investing activities:
Purchases of marketable securities (1,425,451 ) (207,546 )
Maturities of marketable securities 291,047 137,014
Sales of marketable securities 26,613
Purchases of property and equipment (79,074 ) (7,272 )
Purchase of equity investment (8,000 )
Purchase of convertible promissory note (6,500 ) (5,000 )
Purchase of intangible assets (162 )
Other 1,319
Net cash used in investing activities (1,219,978 ) (63,034 )
Cash flows from financing activities:
Proceeds from employee equity transactions (remitted) to be remitted to employees and tax authorities, net (9,984 ) 218,540
Proceeds from exercise of stock options 3,368 9,586
Other 337
Net cash (used in) provided by financing activities (6,279 ) 228,126
Net (decrease) increase in cash, cash equivalents, and restricted cash (692,955 ) 424,057
Cash, cash equivalents, and restricted cash – beginning of period 2,293,116 334,082
Cash, cash equivalents, and restricted cash – end of period $ 1,600,161 $ 758,139

Zoom Video Communications, Inc.
การพิสูจน์ยอดของการวัดผลทางการเงินแบบ GAAP ต่อ Non-GAAP
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วยเป็นพัน ไม่รวม และจำนวนต่อหุ้น)

Three Months Ended April 30,
2021 2020
GAAP income from operations $ 226,312 $ 23,385
Add:
Stock-based compensation expense and related payroll taxes 104,375 30,246
Litigation settlements, net 66,916
Acquisition-related expenses 3,284
Charitable donation of common stock 1,000
Non-GAAP income from operations $ 400,887 $ 54,631
GAAP net income attributable to common stockholders $ 227,383 $ 27,036
Add:
Stock-based compensation expense and related payroll taxes 104,375 30,246
Litigation settlements, net 66,916
Acquisition-related expenses 3,284
Charitable donation of common stock 1,000
Undistributed earnings attributable to participating securities 148 39
Non-GAAP net income $ 402,106 $ 58,321
Net income per share – basic and diluted:
GAAP net income per share – basic $ 0.77 $ 0.10
Non-GAAP net income per share – basic $ 1.37 $ 0.21
GAAP net income per share – diluted $ 0.74 $ 0.09
Non-GAAP net income per share – diluted $ 1.32 $ 0.20
GAAP and non-GAAP weighted-average shares used to compute net income per share – basic 293,794,778 279,891,111
GAAP and non-GAAP weighted-average shares used to compute net income per share – diluted 305,412,419 295,184,958
Net cash provided by operating activities $ 533,302 $ 258,965
Less:
Purchases of property and equipment (79,074 ) (7,272 )
Free cash flow (non-GAAP) $ 454,228 $ 251,693
Net cash used in investing activities $ (1,219,978 ) $ (63,034 )
Net cash (used in) provided by financing activities $ (6,279 ) $ 228,126

 

Coherus and Junshi Biosciences Announce Toripalimab in Combination with Chemotherapy Met Primary Progression Free Survival (PFS) Endpoint as First Line Treatment for Recurrent or Metastatic Nasopharyngeal Carcinoma (NPC)

– In pivotal Phase 3 JUPITER-02 study, toripalimab plus chemotherapy significantly improved PFS compared to chemotherapy alone in high and low PD-L1 expression subgroups –

– Although median overall survival (OS) analysis was not yet mature, a 40% reduction in risk of death was observed in the toripalimab arm compared to placebo –

– Data to be presented June 6, 2021 at ASCO plenary session –

– Over 30 toripalimab abstracts in more than 10 tumor types published at ASCO 2021 –

SHANGHAI, China and REDWOOD CITY, Calif., June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE/Knowledge Bylanes) — Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd (“Junshi Biosciences”, HKEX: 1877; SSE: 688180) and Coherus BioSciences, Inc. (“Coherus”, Nasdaq: CHRS) today announced positive results from the pivotal study “JUPITER-02”, a randomized, double-blind, placebo-controlled Phase 3 clinical trial evaluating toripalimab plus chemotherapy for the first-line treatment of recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma (NPC). The interim analysis met the primary endpoint, demonstrating a statistically significant and clinically meaningful improvement in progression free survival (PFS) compared to chemotherapy alone (assessed by a blinded independent review committee, or BIRC, per RECIST v1.1). JUPITER-02 also met secondary endpoints of PFS assessed by the investigator and objective response rate (ORR) assessed by BIRC. There was also a longer duration of response (DoR), a higher disease control rate (DCR) and higher one- and two-year survival rates for the toripalimab arm. The safety profile of toripalimab was consistent with that observed in previously reported toripalimab clinical trials.

The results are summarized in a late-breaking abstract that will be presented during a plenary session at the 2021 annual meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO) on Sunday, June 6, 2021 from 1–4 pm Eastern Daylight Time. The abstract (LBA2) is now available on the ASCO website.

“Nasopharyngeal carcinoma is an aggressive tumor—especially for patients with advanced NPC. For first line treatment, platinum-based chemotherapy remains the current standard of care, yet mPFS is only about 7 months. We are encouraged by the JUPITER-02 results showing the addition of toripalimab to chemotherapy as first-line treatment provided superior PFS and ORR and longer DoR than chemotherapy alone, and with a safety and tolerability profile consistent with the PD-1 antibody class of drugs, said Dr. Ruihua Xu, President and Professor, Sun Yat-sen University Cancer Center (SYSUCC), Guangzhou. “I believe that these results support the use of toripalimab with chemotherapy as the new standard of care for first-line treatment of patients with recurrent/metastatic NPC.”

More than 30 toripalimab abstracts were accepted for ASCO 2021, including two selected for oral presentations (LBA2 and #9512), describing the antitumor activities observed from various cancers of the nasopharynx, skin, lung, esophagus, stomach, liver, biliary duct, head and neck, and pancreas. Importantly, ten of the abstracts demonstrated toripalimab’s potential in perioperative, adjuvant, or neoadjuvant treatment settings.

“Given the outstanding results, JUPITER-02 is the first study to show a major therapeutic advance for first-line treatment of advanced NPC since the chemotherapy combination of gemcitabine and cisplatin was established as standard of care, which is why I believe this study was selected for presentation at the plenary session at ASCO 2021. We will work to expedite commercialization of toripalimab for this patient population in China, the United States, and other countries to make this exciting new treatment option broadly available to all patients with NPC,” said Dr. Patricia Keegan, Chief Medical Officer of Junshi Biosciences. “In addition to the JUPITER-02 trial, results of multiple other studies of toripalimab will be presented during the ASCO annual meeting, which support the current development strategy, such as perioperative immunotherapy in patients with multiple solid tumors, including mucosal melanoma, esophageal cancer, gastric cancer, liver cancer and non-small cell lung cancer, as well as the exploration of toripalimab for treatment of ICC, for which no checkpoint inhibitors have been approved for use.”

“ASCO 2021 is a pivotal moment for Coherus as it marks the U.S. medical meeting debut of the immuno-oncology franchise we are building to deliver life-changing medicines addressing both rare and highly prevalent cancers,” said Denny Lanfear, CEO of Coherus. “The strong late-breaking data in advanced NPC add to the favorable efficacy and safety profile that is emerging for toripalimab in the broad development program with more than 15 pivotal clinical trials. Alongside Junshi Biosciences, we look forward to presenting clinical data from these studies and to working together to register toripalimab in the United States and Canada as a potential new therapeutic option across a broad range of tumor types, starting with NPC.”

About JUPITER-02 Results

JUPITER-02, conducted in mainland China, Taiwan and Singapore, is the largest Phase 3 clinical study to evaluate a checkpoint inhibitor plus chemotherapy for the first-line treatment of recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma. Two hundred eighty-nine patients with advanced NPC who had received no prior chemotherapy for recurrent/metastatic disease were randomized 1:1 to receive toripalimab 240 mg or placebo in combination with gemcitabine 1000 mg/m2 (d1, 8) and cisplatin 80 mg/m2 (d1), Q3W followed by toripalimab or placebo monotherapy until disease progression, intolerable toxicity or completion of two years of treatment. Progression-free survival and response were assessed by the BIRC and by the investigator per RECIST v1.1. There was one pre-specified interim analysis of PFS at 130 (65%) PFS events with a planned final analysis at 200 PFS events.

By May 30, 2020, the date of the interim analysis data cut, the median treatment duration was 39 weeks in the toripalimab arm and 36 weeks in the placebo arm. The ASCO presentation also includes an updated overall survival (OS) analysis with a data cut-off of February 18, 2021.

A summary of the results is as follows:

 • A significant improvement in PFS (assessed by BIRC) was observed in the toripalimab plus chemotherapy arm compared to the chemotherapy alone arm (HR = 0.52 [95% CI: 0.36-0.74] two-sided p = 0.0003), median PFS of 11.7 vs. 8.0 months;
 • The 1-year PFS rates were 49% and 28%, respectively, for the toripalimab arm compared to the placebo arm;
 • An improvement in PFS was observed across relevant subgroups including patients with high PD-L1 expression (TC or IC ≥ 1%; mPFS 11.4 vs. 8.2 month, HR = 0.59 [95% CI: 0.388 – 0.893]) or low PD-L1 expression (TC and IC<1%; mPFS 11.0 vs. 6.0 months, HR=0.35 [95% CI: 0.153 – 0.808]);
 • The ORR was 77.4% vs. 66.4% (P = 0.034); the median DoR was 10.0 vs. 5.7 months (HR = 0.50 [95% CI: 0.33-0.78]), P = 0.001);
 • The first interim analysis of overall survival was not mature at the interim analysis of PFS. In the updated OS analysis conducted February 18, 2021, although median OS was not yet mature in either arm, a 40% reduction in risk of death was observed in the toripalimab arm compared to the placebo arm (HR = 0.60 [95% CI: 0.364-0.997], nominal P = 0.046);
 • The incidence of grade ≥3 treatment emergent adverse events (TEAEs) (89.0% vs 89.5%), grade ≥3 treatment related adverse events (TRAE) (80.8% vs 83.2%), AEs leading to discontinuation of toripalimab/placebo (7.5% vs 4.9%), and fatal AEs (2.7% vs 2.8%) was similar between both arms. Immune-related (irAEs) (39.7% vs. 18.9%) and Grade ≥3 irAEs (7.5% vs. 0.7%) were more frequent in the toripalimab group.

A pre-specified second interim OS analysis will be performed at the same time as the final PFS analysis.

About toripalimab

Toripalimab is an anti-PD-1 monoclonal antibody developed for its ability to block PD-1 interactions with its ligands, PD-L1 and PD-L2, and for enhanced receptor internalization (endocytosis function). Blocking PD-1 interactions with PD-L1 and PD-L2 is thought to recharge the immune system’s ability to attack and kill tumor cells.

More than thirty company-sponsored toripalimab clinical studies covering more than fifteen indications have been conducted globally, including in China and the United States. Pivotal clinical trials are ongoing or completed evaluating the safety and efficacy of toripalimab for a broad range of tumor types including cancers of the lung, nasopharynx, esophagus, stomach, bladder, breast, liver, kidney and skin.

In China, toripalimab was the first domestic anti-PD-1 monoclonal antibody approved for marketing (approved in China as TUOYI®). On December 17, 2018, toripalimab was granted a conditional approval from the National Medical Products Administration (NMPA) for the second-line treatment of unresectable or metastatic melanoma. In December 2020, toripalimab was successfully included in the updated National Reimbursement Drug List. In February 2021, the supplemental NDA for toripalimab in combination with chemotherapy for the first-line treatment of patients with advanced, recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma was accepted by the NMPA. In the same month, the NMPA granted a conditional approval to toripalimab for the treatment of patients with recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma (NPC) after failure of at least two lines of prior systemic therapy. In April, NMPA granted a conditional approval to toripalimab for the treatment of patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma who failed platinum-containing chemotherapy or progressed within 12 months of neoadjuvant or adjuvant platinum-containing chemotherapy.

In the United States, a rolling submission of the first toripalimab Biologics License Application (BLA) is underway for the treatment of recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma (NPC). The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted toripalimab Breakthrough Therapy Designation for this indication. There are currently no PD-1 blocking antibodies indicated for use in NPC in the United States. Additionally, FDA has granted Fast Track status for the development of toripalimab for the treatment of mucosal melanoma and orphan drug designation for NPC, mucosal melanoma and soft tissue sarcoma. Earlier in 2021 Coherus in-licensed rights to develop and commercialize toripalimab in the United States and Canada. Coherus and Junshi Biosciences plan to file additional toripalimab BLAs with the FDA over the next three years for multiple rare cancers and highly prevalent cancers.

About Junshi Biosciences
Founded in December 2012, Junshi Biosciences (HK: 1877; SH: 688180) is an innovation-driven biopharmaceutical company dedicated to the discovery, development and commercialization of innovative therapeutics. The company has established a diversified R & D pipeline comprising 28 innovative drug candidates and 2 biosimilars, with five therapeutic focus areas covering cancer, autoimmune, metabolic, neurological, and infectious diseases. Junshi Biosciences was the first Chinese pharmaceutical company that obtained marketing approval for anti-PD-1 monoclonal antibody in China. Its first-in-human anti-BTLA antibody for solid tumors was the first in the world to be approved for clinical trials by the FDA and NMPA and its anti-PCSK9 monoclonal antibody was the first in China to be approved for clinical trials by the NMPA. In early 2020, Junshi Biosciences joined forces with the Institute of Microbiology Chinese Academy of Science and Eli Lilly to co-develop JS016 (etesevimab), China’s first neutralizing fully human monoclonal antibody against SARS-CoV-2. JS016 administered with bamlanivimab has received Emergency Use Authorization (EUA) by US FDA in Feb 2021 for the treatment of recently diagnosed, mild to moderate COVID-19 in patients who are at high risk of progressing to severe COVID-19 and/or hospitalization. The JS016 program is a part of our continuous innovation for disease control and prevention of the global pandemic. Junshi Biosciences has over 2,000 employees in the United States (San Francisco and Maryland) and China (Shanghai, Suzhou, Beijing and Guangzhou). For more information, please visit: http://junshipharma.com.

About Coherus BioSciences

Coherus is a commercial stage biopharmaceutical company with the mission to increase access to cost-effective medicines that can have a major impact on patients’ lives and to deliver significant savings to the health care system.

Coherus’ strategy is to build a leading immuno-oncology franchise funded with cash generated by its commercial biosimilar business. Coherus markets UDENYCA® (pegfilgrastim-cbqv) in the United States and through 2023 expects to launch toripalimab, an anti-PD-1 antibody, as well as biosimilars of Lucentis®, Humira®, and Avastin®, if approved.

For additional information, please visit www.coherus.com.

UDENYCA® is a trademark of Coherus BioSciences, Inc.
Avastin® and Lucentis® are registered trademarks of Genentech, Inc.
Humira® is a registered trademark of AbbVie Inc.

Forward-Looking Statements

Except for the historical information contained herein, the matters set forth in this press release are forward-looking statements within the meaning of the “safe harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including, but not limited to, Coherus’ ability to generate cash flow from its UDENYCA® business; Coherus’ and Junshi Biosciences’ ability to co-develop toripalimab, and Coherus’ ability to commercialize toripalimab, or any other drug candidates developed as part of its collaboration with Junshi Biosciences in the licensed territory; Coherus’ ability to expand a late-stage pipeline into the rapidly growing checkpoint inhibitor market; any market size expectation for checkpoint inhibitor therapeutic agents in the United States; the potential for toripalimab to gain approval in the United States for nasopharyngeal carcinoma or any indication; toripalimab’s possibility to be the first marketed Chinese anti-PD-1 antibody in the overseas market; Coherus’ and Junshi Biosciences’ plans to file additional toripalimab BLAs with the FDA over the next three years for any clinical indication; Coherus’ plans to invest the cash generated by its biosimilar commercial business to build a focused immuno-oncology franchise; Coherus’ ability to prepare for projected launches through 2023 of biosimilars of Humira®, Avastin® and Lucentis®, if approved.

Such forward-looking statements involve substantial risks and uncertainties that could cause Coherus’ actual results, performance or achievements to differ significantly from any future results, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements. Such risks and uncertainties include, among others, the risks and uncertainties inherent in the clinical drug development process; the risks and uncertainties of the regulatory approval process, including the timing of Coherus’ regulatory filings; the risk that Coherus is unable to complete commercial transactions and other matters that could affect the availability or commercial potential of Coherus’ drug candidates; and the risks and uncertainties of possible patent litigation. All forward-looking statements contained in this press release speak only as of the date on which they were made. Coherus undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements. For a further description of the risks and uncertainties that could cause actual results to differ from those expressed in these forward-looking statements, as well as risks relating to Coherus’ business in general, see Coherus’ Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2019, filed with the Securities and Exchange Commission on February 27, 2020, its Quarterly Report on Form 10-Q for the three and nine months ended September 30, 2020, filed with the Securities and Exchange Commission on November 5, 2020 and its future periodic reports to be filed with the Securities and Exchange Commission. Our results for the quarter ended September 30, 2020 are not necessarily indicative of our operating results for any future periods.

Coherus Contact Information:
IR Contact:
McDavid Stilwell
Coherus BioSciences, Inc.
mstilwell@coherus.com
+1 (650) 395-0152

Media Contact:
Sheryl Seapy
Real Chemistry
sseapy@realchemistry.com
(949) 903-4750

Junshi Biosciences Contact Information

IR Team:
Junshi Biosciences
info@junshipharma.com
+ 86 021-2250 0300

Solebury Trout
Bob Ai
bai@soleburytrout.com
+ 1 646-389-6658

PR Team:
Junshi Biosciences
Zhi Li
zhi_li@junshipharma.com
+ 86 021-6105 8800

Amlan Continues to Build Asia-Pacific Team with Appointment of Saksake Pacharadit as Regional Sales Manager

Saksake Pacharadit

Saksake Pacharadit, Regional Sales Manager for Asia-Pacific (APEC) Region, Amlan International

CHICAGO, June 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Amlan International, a global leader in mineral-based feed additives that promote the optimal intestinal health of poultry and livestock and improve the economics of production, has named Saksake Pacharadit as the new regional sales manager for the Asia Pacific region (APEC).

Saksake is the latest addition to the Amlan team in the region to help producers and feed industry customers meet growing demand for animal protein. Poultry production in the region expanded by 56 percent in the last decade, with the growth trend expected to continue; pork production is expected to increase by 21 percent by 2028, according to the United States Department of Agriculture’s (USDA) Economic Research Service.

As regional sales manager, Saksake will plan and execute regional strategy and accelerate sales growth for Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia and Indonesia. With the growth of poultry and swine production in the APEC region, he will build and lead the customer-focused team in delivering Amlan’s proprietary mineral-based feed additive solutions and providing superior service and technical support to producers. With increasing production challenges in livestock and poultry production, Saksake will ensure Amlan’s goals are aligned with producers’ objectives of improving production efficiencies and profitability.

“Poultry production in Southeast Asia is expected to grow significantly over the next few years, accounting for one-third of global production by 2023. With his extensive poultry experience in the APEC region, Saksake will provide valuable knowledge in helping us deliver long-term value and profitable solutions to our customers through our novel feed additive technology,” says Fred Kao, Vice President of Global Sales, Amlan International. “We are extremely excited to welcome Saksake to the Amlan team. We know he will lead his team effectively in strengthening our operations in the region.”

After years of leading sales and technical service across Asia, Saksake comes to Amlan with a wealth of experience building customer relationships and setting sales strategy. Most recently, he worked as an assistant vice president for a prominent genetics company where he was responsible for the sales and technical service teams. He also worked to acquire new business across Asia.

“Amlan is at the forefront of developing and introducing natural mineral-based feed additive solutions to the global market,” says Dan Jaffee, President and CEO, Oil-Dri Corporation of America. Jaffee is also President and General Manager of Amlan. “With Saksake joining our talented team of industry professionals, we know he will only help strengthen our operations and be a valuable asset in meeting evolving consumer demands for high-quality animal protein.”

Saksake has a bachelor’s degree in business marketing from Rangsit University in Thailand and a master’s in business in marketing from Victoria University of Technology in Australia. He is also pursuing his Ph.D. in research and education development from Srinakarinwirot University in Thailand.

Company Information

Amlan is the animal health business of Oil-Dri Corporation of America, leading global manufacturer and marketer of sorbent minerals. Oil-Dri leverages over 80 years of expertise in mineral science to selectively mine and process their unique mineral for consumer and business-to-business markets. Oil-Dri Corporation of America doing business as “Amlan International” is a publicly traded stock on the New York Stock Exchange (NYSE: ODC). Amlan International sells feed additives across the world. Product availability may vary by country, associated claims do not constitute medical claims and may differ based on government requirements.

Reagan Culbertson
Media Contact
press@amlan.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0febd58-d8aa-42d5-8924-5db0c34d8798

Two-year data from the TOBA II BTK clinical trial demonstrate durability of dissection repair below the knee with the Philips Tack Endovascular System

June 3, 2021

Results show that first-of-its-kind device has a sustained treatment effect and a positive impact on quality of life

Amsterdam, the Netherlands – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), a global leader in health technology, today announced positive two-year results from the Tack Optimized Ballon Angioplasty (TOBA) II below-the-knee (BTK) clinical trial. The data show the Philips Tack Endovascular System (4F), a first-of-its kind dissection repair device, provides a sustained treatment effect and positive impact on quality of life for Peripheral Artery Disease (PAD) and Critical Limb Ischemia (CLI) patients at two years. The data was presented by Co-Principal Investigator George Adams, MD, Interventional Cardiologist at Rex Hospital affiliated with the University of North Carolina at Chapel Hill, at the 2021 New Cardiovascular Horizons (NCVH) conference (June 1-4).

Across all patients in the TOBA II BTK clinical trial at two years, 73.6% had freedom from clinically driven target lesion revascularization (CD-TLR) and did not require a repeat procedure for the treated artery segment. CD-TLR is a commonly used indicator of treatment efficacy durability. In the more complex CLI patient population, which is typically associated with high rates of amputation and mortality, the data showed 94.7% target limb salvage (freedom from major amputation).

“The global endovascular community is diligently working to better understand how to restore blood flow in small limb vessels, promote healing and ultimately preserve limbs for people with CLI, one of the most vulnerable and critical patient populations,” said Dr. Adams. “These positive two-year data reiterate the clinical importance of below-the-knee dissection repair and validates the sustained durability of Tack-optimized interventions.”

The Tack Endovascular System is a unique specialized implantable device to optimize the treatment of dissections in patients with PAD and its more advanced stage, CLI. CLI occurs when an obstruction in an artery severely reduces blood flow, causing painful wounds, debilitating rest pain, recurring ulcers and life-threatening infection. If left untreated, 50% of patients with CLI will undergo an amputation or die within the first year [1].

The two-year TOBA II BTK data also show sustained improvement in patients’ quality of life. In a patient questionnaire that assesses activity, pain and overall health, patients report having more control of their health and increased improvement in mobility.

“This new data further demonstrates the value of the Tack Endovascular System for repairing dissections and optimizing post-angioplasty outcomes in a challenging patient population,” said Chris Landon, Senior Vice President and General Manager, Image Guided Therapy Devices at Philips. “Dissection repair following balloon angioplasty has a positive, long-term value for both clinicians and patients alike. The implant is an important part of our complete procedural solutions to improve existing procedures and expand treatment options for PAD and CLI patients.”

The Tack Endovascular System is a first-of-its kind dissection repair device that is purpose-built to provide precision treatment of peripheral arterial dissections following balloon angioplasty in either above- or below-the-knee therapeutic interventions. The minimal-metal implant is designed to minimize vessel inflammation, promote healing, improve outcomes, preserve future treatment options for PAD and CLI patients and – ultimately – limbs. The Tack Endovascular System (4F) is the only vascular implant to receive U.S. Food and Drug (FDA) pre-market approval for BTK interventions, and TOBA II BTK is the first BTK investigational device exemption (IDE) study to enroll 100% dissected vessels.

The Tack Endovascular System is the most recent addition to Philips’ market-leading peripheral vascular portfolio, which includes advanced interventional imaging systems for precision guidance including Vascular Suite on its Image Guided Therapy System – Azurion; intravascular ultrasound (IVUS) catheters to assess the location of the disease and lesion morphology and guide and confirm the treatment; peripheral atherectomy devices to remove blockages; and peripheral therapy devices, such as Philips’ drug-coated balloon – Stellarex – to treat lesions.

The Tack Endovascular System is currently available for sale in the U.S. and some EU countries. Further information, including safety information, is available here.

[1] Hirsh AT, Jaskal ZJ, Hertzer , et al. ACC/AHA 2005 guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): executive summary a collaborative report from the American Association for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, Society of Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Peripheral Arterial Disease) endorsed by the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation; National Heart, Lung, and Blood Institute; Society for Vascular Nursing; TransAtlantic Inter-Society Consensus; and Vascular Disease Foundation. J Am Coll Cardiol. 2006 Mar 21;113(11):e463-654.

For further information, please contact:

Mark Groves
Philips Global Press Office
Tel: +31 631 639 916
E-mail: mark.groves@philips.com

Fabienne van der Feer
Philips Image Guided Therapy
Tel: + 31 622 698 001
E-mail: fabienne.van.der.feer@philips.com

About Royal Philips
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is a leading health technology company focused on improving people’s health and well-being, and enabling better outcomes across the health continuum – from healthy living and prevention, to diagnosis, treatment and home care. Philips leverages advanced technology and deep clinical and consumer insights to deliver integrated solutions. Headquartered in the Netherlands, the company is a leader in diagnostic imaging, image-guided therapy, patient monitoring and health informatics, as well as in consumer health and home care. Philips generated 2020 sales of EUR 17.3 billion and employs approximately 77,000 employees with sales and services in more than 100 countries. News about Philips can be found at www.philips.com/newscenter.

Attachments

Boyden Elects New Chair Craig Stevens

Americas board director elevated to Chair, as three new board members are elected

NEW YORK, June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Boyden, a premier leadership and talent advisory firm with more than 75 offices in over 45 countries, announces the election of Craig Stevens to a two-year term as Chair of Boyden’s Board of Directors. Effective immediately, Stevens succeeds Jörg Kasten, Managing Partner, Germany.

Three new board members have also been elected: Dina Akimova, Managing Partner, Russia; Kathleen Dunton, Managing Partner, Germany and EMEA Leader, Private Equity & Venture Capital Practice; and Kristen Smit, Managing Partner, France. Jim Harmon, Managing Partner, Canada, was re-elected. Board members completing their service are Ulrich Schumann, Managing Partner, Germany and Kjetil Haug-Nodeland, Managing Partner, Norway.

Commenting on his election, Stevens said, “It is an honor to serve Boyden as Chair of the Board. My predecessor, Jörg Kasten, and our esteemed President & CEO, Trina Gordon, were exceptional leaders in navigating the pandemic recession. I am energized to work with the Board to support our partners, as they collaborate with our clients across the globe to build high performing executive teams that are prepared to address rapidly evolving challenges.”

Stevens, who had previously served as Americas Director on the board is also Managing Partner, United States and a member of the firm’s global Technology, CEO & Board Services, Professional Services and Social Impact practices.

Dina Akimova is Managing Partner and leader of Boyden’s Russia office. She focuses on C-level searches and provides clients with broad industry expertise, particularly in industry and financial services. Dina holds a Bachelor’s degree from Maxim Gorky Literature Institute and studied leadership at Harvard Business School.

Kathleen Dunton is Managing Partner, Germany and EMEA Leader of Boyden’s Private Equity and Venture Capital practice. A member of Boyden’s global Industrial practice, she has expertise in the professional services, industrial machinery and chemical sectors. She holds a Bachelor’s degree in economics and geography from the University of Massachusetts, US.

Kristen Smit is Managing Partner, France. She is a member of Boyden’s global Healthcare & Life Sciences and Industrial practices, and provides board services and leadership development expertise to clients. Kristen is a former member of Boyden’s board. She holds a degree in international business administration from The American University of Paris.

About Boyden

Boyden is a premier leadership and talent advisory firm with more than 75 offices in over 45 countries. Our global reach enables us to serve client needs anywhere they conduct business. We connect great companies with great leaders through executive search, interim management and leadership consulting solution. Boyden is ranked amongst the top companies on Forbes’ Americas Best Executive Recruiting Firms for 2021. For further information, visit www.boyden.com.

Contacts:

Chris Swee
Global Head of Marketing
T: +1 914 747 0172
E: cswee@boyden.com
Craig Stevens
Chair of Board of Directors
Managing Partner, United States
E: cstevens@boyden.com

Photos accompanying this announcement are available at

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/274d6f36-e734-4023-a4df-2c9bad41d028

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7c4cbbd8-b0c4-4595-b31e-d1d25d634a08

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9281a44c-baab-4521-a2d7-53bb0e71c188

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dae58c9b-c414-48d3-99c2-304a9b3bbe1f

While Over Three-Quarters of Americans Are Willing to Take at Least One of the Authorized COVID-19 Vaccines, Nearly a Quarter Are Still Hesitant as the U.S. Changes Course on Mitigation Strategy

New Informa Pharma Intelligence report shows that while vaccine hesitancy creates an uphill battle for herd immunity, virus manageability may be possible as the U.S. marches toward July 4 deadline of 70% of American adults partially vaccinated

NEW YORK, June 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Informa Pharma Intelligence, the global business intelligence provider for the biopharma industry, released its “Q2 2021 Clinical Trials and the COVID-19 Vaccine Pulse Report,” revealing an uphill battle for the United States as nearly a quarter of Americans remain hesitant around taking a COVID-19 vaccine.

The study, conducted online with the third-party research firm YouGov, uncovered not only the American public’s sentiment around available COVID-19 vaccines, but also how their trust in pharmaceutical companies and understanding of clinical trials have changed following sentiments captured in Informa Pharma Intelligence’s 2020 Pulse Report when the first vaccines were still awaiting authorization for emergency use in the United States.

Vaccine Hesitancy Remains as U.S. Shifts Goal from Herd Immunity to Virus Manageability

Following the U.S. surpassing a huge milestone of 100 million COVID-19 vaccinations, achieving the next 100 million will be even more challenging as vaccine hesitancy remains among the American people.

Nearly a quarter (23%) of Americans say they would choose none of the three vaccines currently available from Pfizer-BioNTech, Moderna and Johnson & Johnson based on Phase III clinical trial results. However, over three-quarters (77%) say they would choose one of the vaccines available, with Pfizer-BioNTech the preference by far (with 42% selecting it). With the previous goal of herd immunity shifting toward virus manageability, President Biden’s new aim of ensuring 70% of American adults have received at least one shot by July 4 could be attainable if current attitudes don’t worsen.

Americans reported their top choice of COVID-19 vaccines based on Phase III clinical trial results:

 • Pfizer-BioNTech – 42%
 • Moderna – 25%
 • Johnson & Johnson – 9%
 • None of these – 23%

Understanding of Clinical Trials Up Among Americans

Although vaccine hesitancy remains, levels of understanding have improved nearly two-fold following sentiments captured in Informa Pharma Intelligence’s 2020 Pulse Report when the COVID-19 vaccines had yet to be made available in the United States.1

In fact, the percentage of Americans saying they’d be more likely to take a COVID-19 vaccine if they had more information on the clinical trials has dropped by half since 2020 (14% from 28%). Furthermore, the number of Americans saying they’d be more likely to participate in a clinical trial doubled from 7% in 2020 to 13% in 2021. This may show that Americans are far more versed on vaccine clinical trial data due to the U.S. government and vaccine makers communicating this information more effectively since fall 2020.

Americans report additional attitudes toward COVID-19 vaccines, pharmaceutical companies and clinical trials, revealing further drops in negative perception:

 • 18% don’t trust how quickly the COVID-19 vaccine clinical trials are moving (down from 35% in 2020)
 • 16% don’t think pharma companies have consumers’ best interests in mind during clinical trials for the COVID-19 vaccine (down from 23% in 2020)

The Future of COVID-19 Vaccine Development

As pharma looks to the future of vaccine development, Americans report the following clinical trial factors as critical for them to be more likely to take a vaccine:

 • More than one in five (22%) Americans would be more likely to take a COVID-19 vaccine if the clinical trials showed sufficient results of working against new variants
 • Over a quarter (28%) of Americans with children under 18 would be more likely to have their child take a COVID-19 vaccine if they knew pediatric clinical trials showed sufficient safety and efficacy
 • More than one in seven (13%) Americans would be more likely to take a COVID-19 vaccine if they knew the clinical trials were demographically diverse

“The U.S. is heading toward long-term management of COVID-19, but vaccine hesitancy is still a significant threat in terms of full mitigation,” said Karen Currie, MPH, Executive Director of Citeline at Informa Pharma Intelligence. “Transparency, consistency and accuracy in communication around the vaccines will be essential to turning the tide on the spread of the virus. This report reveals the importance of public health experts tailoring their outreach to specific groups, especially those that are reporting higher rates of hesitancy, with detailed information on safety and efficacy from clinical trials. Trust must continue to be built among the American people, government and pharmaceutical companies as we work together to save lives, effectively corner the virus and emerge from this pandemic.”

Research Methodology
All figures, unless otherwise stated, are from YouGov Plc. Total sample size was 1327 adults. Fieldwork was undertaken between April 21 and 22, 2021. The survey was carried out online. The figures have been weighted and are representative of all U.S. adults (aged 18+).

About Informa Pharma Intelligence
Informa Pharma Intelligence powers a full suite of analysis products – Datamonitor Healthcare™, Sitetrove™, Trialtrove™, Pharmaprojects™, Biomedtracker™, Scrip™, Pink Sheet™ and In Vivo™ – to deliver the data needed by the pharmaceutical and biomedical industry to make decisions and create real-world opportunities for growth.

With more than 400 analysts keeping their fingers on the pulse of the industry, no key disease, clinical trial, drug approval or R&D project isn’t covered through the breadth and depth of data available to customers. For more information, visit pharmaintelligence.informa.com

Informa Pharma Intelligence PR Contact
Diffusion PR for Informa Pharma Intelligence
informapharma@diffusionpr.com
(213) 318-4500

____________________________
1
New responses were added to comparative questions within the Q2 2021 survey that did not appear in the 2020 survey, including a “none of these” option.

Threat of Third COVID Wave in Africa ‘Real and Rising’, WHO Warns

“The threat of a third wave” of COVID-19 in Africa is “real and rising,” Dr. Matshidiso Moeti, the World Health Organization regional director for Africa, told a virtual news conference Thursday.

“While many countries outside Africa have now vaccinated their high-priority groups and are able to even consider vaccinating their children, African countries are unable to even follow up with second doses for high-risk groups,” Moeti said. She urged “countries that have reached a significant vaccination coverage to release doses and keep the most vulnerable Africans out of critical care.”

The New York Times reported that migrants in Italy are not receiving the COVID-19 vaccine, even though the government has said that everyone has a right to the vaccine, regardless of their legal status.

The Times account said a social security number is required to book an appointment for the shot, but only three of Italy’s 20 regions recognize the temporary numbers “given to hundreds of thousands of migrants.”

Dr. Marco Mazzetti, the president of the Italian Society of Migration Medicine, told the newspaper that many of the migrants are domestic workers.

“If we don’t control the virus circulation among these people who come inside our homes to help us, we don’t control the virus circulation in the country,” Mazzetti said.

India’s health ministry says it has ordered 300 million doses of an unapproved vaccine at a cost of over $200 million to be produced by Hyderabad-based Biological-E. The vaccine is currently in Phase 3 of the clinical trials.

India’s Supreme Court has criticized the country’s vaccine program, which has left much of the country’s massive population unvaccinated.

On Friday, India’s health ministry said that it had recorded 132,364 new coronavirus cases in the previous 24-hour period and 2,713 deaths. India has reported 28.5 million COVID-19 cases, according to the Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Only the U.S. has more infections, at more than 33 million.

Authorities in Britain have approved the Pfizer vaccine for 12-15-year-olds. Regulators said the trial involving 2,000 children produced a good response.

COVAX financial boost

In other pandemic news, the WHO program to secure and distribute billions of COVID-19 vaccine doses to the world’s poorest countries has received a major financial boost.

The COVAX initiative received nearly $2.4 billion in pledges Wednesday during a virtual summit hosted by Japan, which made the largest pledge, $800 million. The program also received significant financial pledges from Canada, France, Spain and Sweden.

COVAX has raised $9.6 billion since its creation.

Several nations also pledged to donate millions of doses from their domestic stockpiles to COVAX, with Japan again leading the way with a promise to donate 30 million doses.

COVAX is an alliance that includes the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations and Gavi, the Vaccine Alliance, an organization founded by Bill and Melinda Gates to vaccinate children in the world’s poorest countries. The program has so far distributed 77 million vaccine doses to 127 countries, far below its initial pledge of up to 2 billion doses this year.

U.S. Vice President Kamala Harris reminded the summit that the Biden administration has pledged a total of $4 billion to COVAX for 2021-2022, but she made no new pledges of additional financial or vaccine donations. President Joe Biden has pledged to donate 80 million doses from the U.S. COVID-19 vaccine stockpile.

Source: Voice of America