Home / Press Releases / การประชุมโลกเรื่องมะเร็งปอดในงานแถลงข่าววันอังคาร: การปรับปรุงอัตราการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะที่ 3

การประชุมโลกเรื่องมะเร็งปอดในงานแถลงข่าววันอังคาร: การปรับปรุงอัตราการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะที่ 3

TORONTO, Sept. 27, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — การแถลงข่าวในวันนี้ที่สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษามะเร็งปอด (IASLC’s) ครั้งที่ 19 การประชุมโลกเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด (WCLC) ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของทั้งเซลล์มะเร็งปอดขนาดเล็ก และที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก Frances Shepherd, M.D. , FRCPC, ผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ WCLC, นักวิทยาเนื้องอกทางการแพทย์ที่ศูนย์มะเร็ง Princess Margaret Cancer Centre และอดีตประธาน IASLC (ปี 2548-2550) เปิดการประชุมด้วยความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปฎิบัติของข้อมูลที่ได้แบ่งปันในเช้าวันนี้ที่การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 Dr. Shepherd ยังคงกล่าวต่อเกี่ยวกับการให้การผ่าตัดไม่ได้้ในปัจจุบันและอัตราการรักษาที่ต่ำของมะเร็งปอดระยะที่ 3 ซึ่งมีถึง 1/3 ของมะเร็งปอดทั้งหมด  ข้อมูลแหวกแนวที่นำเสนอในระหว่างการประชุมสัมมนาในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการรักษาโรคที่ไม่เห็นมานานหลายปี

การศึกษาของ PACIFIC แสดงให้เห็นว่า durvalumab ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยรวมในผู้ป่วยที่มีมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้และไม่มีการเติบโตหลังจากการได้รับเคมีบำบัด
ผลการวิจัยล่าสุดจากการทดลองของ PACIFIC พบว่า durvalumab แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่มีนัยสำคัญทางสถิติและมีความหมายทางการรักษาต่อการรอดชีวิตโดยรวม (OS) เทียบกับยาหลอกสำหรับผู้ป่วยระยะที่ 3 มะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ (NSCLC) และไม่มีการเติบโตหลังจากเคมีบำบัด (CRT)

ตามที่ Scott J. Antonia, M.D., Ph.D., ผู้อำนวยการภาควิชาของกรมมะเร็งเนื้องอกช่องอกทีศูนย์มะเร็ง่ H. Lee Moffitt Cancer Centre และสถาบันวิจัยใน Tampa และศาสตราจารย์วิทยาเนื้องอกวิทยาที่มหาวิทยาลัย University of South Florida College of Medicine ผลดังกล่าวมีความสำคัญเนื่องจาก PACIFIC เป็นการทดลองแรกที่แสดงให้เห็นถึงข้อดีในการรอดชีวิตจาก CRT ในประชากรผู้ป่วยโรคนี้

Dr. Antonia กล่าวว่า “ผลการทดลองของ PACIFIC เป็นหลักฐานที่น่าสนใจสำหรับประโยชน์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งได้รับจากการรักษาด้วย durvalumab เป็นมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยโรคนี้ “Durvalumab นำเสนอความก้าวหน้าครั้งสำคัญครั้งแรกในการติดเชื้อในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วย NSCLC ระยะที่ 3 ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้และไม่มการเติบโตหลังจากทำ CRT”

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็ม ที่นี่

การวิเคราะห์ระหว่างช่วงเวลาของ ALTA-1L แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ brigatinib ในฐานะตัวเลือกแรกในการรักษามะเร็งปอดชนิด ALK-positive ที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก
การวิเคราะห์ระหว่างช่วงเวลาของการศึกษาของ ALTA-1L ได้ให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบแรกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ brigatinib เทียบกับ crizotinib ซึ่งเป็นมาตรฐานแรกของเครื่องมือเปรียบเทียบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเซลล์มะเร็งปอดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก (NSCLC) anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitor-naive ALK+

นักวิจัยแกนนำ Ross Camidge, MD, Ph.D., Joyce Zeff ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยโรคมะเร็งปอดมหาวิทยาลัยและศูยน์มะเร็ง University of Colorado Cancer Center และทีมวิจัยพบว่าในหนึ่งปีหลังการรักษา 67 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย brigatinib ยังคงปราศจากการเติบโตเมื่อเทียบกับ ร้อยละ 43 ของผู้ที่รับการรักษาด้วย crizotinib และความเสี่ยงต่อการเติบโตหรือเสียชีวิตลดลงร้อยละ 51 เมื่อเทียบ crizotinib กับ brigatinib

“ข้อมูลระหว่างช่วงเวลาแสดงให้เห็นว่า brigatinib ได้รับการตั้งให้กลายเป็นตัวเลือกแรกในการรักษาโรคมะเร็งปอด ALK+” Dr. Camidge กล่าว “แม้จะมีเพียง 9-11 เดือนของการติดตามผลประสิทธิภาพของ brigatinib จะดีอย่างเห็นได้ชัดกว่า crizotinib”

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็ม ที่นี่

การศึกษาของ NELSON แสดงให้เห็นว่าการตรวจด้วย CT สำหรับการจัดการปริมาณก้อนเนื้องอกช่วยลดอัตราการตายของโรคมะเร็งปอดได้มากกว่าร้อยละห้าสิบ
ผลการวิจัยล่าสุดจากผลการรักษาโรคมะเร็งปอดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป การศึกษาของ NELSON แสดงให้เห็นว่าการใช้การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ที่มีโปรโตคอลการจัดการเนื้องอกที่ไม่ซ้ำกันทำให้การเสียชีวิตลดลงร้อยละ 26 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในช่วงการศึกษาติดตามผลแปดปี

Harry J. De Koning, M.D., Ph.D., ศาสตราจารย์ด้านการสาธารณสุขและการประเมินผลการรักษาศูนย์การแพทย์ Erasmus, Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ และทีมงานได้ริเริ่มการศึกษาเพื่อประเมินผล้การตรวจด้วย CT ควบคู่ไปกับการเพิ่มระยะเวลาในการรักษา เกี่ยวกับอัตราการตายของโรคมะเร็งปอด

Dr. De Koning กล่าวว่า “การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าการตรวจด้วย CT เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการประเมินและจัดการปริมาณก้อนเนื้องอกในผู้ป่วยมะเร็งปอด ซึ่งมักนำไปสู่การตรวจหาก้อนเนื้อที่น่าสงสัยและการแทรกแซงทางศัลยศาสตร์ที่ตามมา และสามารถส่งผลกระทบต่ออัตราการรอดชีวิตได้” “ผลลัพธ์เหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อแจ้งและกำกับการติดตามและแทรกแซงทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดได้”

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็ม ที่นี่

Atezolizumab ช่วยเพิ่มผลลัพธ์สำหรับโรคมะเร็งปอดเซลล์ขนาดเล็กเมื่อเพิ่มเข้ากับการบำบัดมาตรฐานของการดูแล
การศึกษาของ IMpower133 ประสบความสำเร็จในการบรรลุจุดสิ้นสุดของผู้ป่วยหลายราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเพิ่ม 1L atezolizumab ไปสู่ ​​carboplatin และ etoposide มาตรฐาน ทำให้การรอดชีวิตโดยรวมที่ยืนยาว (OS) และการรอดชีวิตที่ไม่มการเติบโต (PFS) ในผู้ป่วยมะเร็งปอดเซลล์ขนาดเล็กในระยะลุกลาม (ES-SCLC) เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วย carboplatin และ etoposide เพียงอย่างเดียว

ตามที่ผู้นำเสนอ Stephen V. Liu, M.D., รองศาสตราจารย์ด้านการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย Georgetown University และสมาชิกคณะกรรมการทดลองกล่าวว่า ผลการวิจัยเหล่านี้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแนวการรักษาในปัจจุบันสำหรับ ES-SCLC

Dr. Liu กล่าวว่า “มาตรฐานการดูแลรักษาโรคมะเร็งปอดเซลล์ขนาดเล็กไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมานานนับหลายสิบปี ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์” “นี่เป็นการศึกษาครั้งแรกในรอบ 30 ปีที่แสดงให้เห็นถึงความอยู่รอดที่ดีขึ้นในการบำบัดรักษาครั้งแรกของโรคร้ายแรงนี้ นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในด้านเนื้องอกวิทยา และเราพอใจที่ได้เห็นความคืบหน้าที่แท้จริงเกี่ยวกับ SCLC”

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็ม ที่นี่

การศึกษา LUME-Meso แสดงให้เห็นว่า nintedanib ร่วมกับ pemetrexed/cisplatin ไม่ช่วยให้ปราศจากการเติบโตหรือมีชีวิตรอดโดยรวมในผู้ป่วยมะเร็งเยื่อหุ้มปอดชนิดร้ายแรงของ epithelioid subtype
ผลจากการศึกษา LUME-Meso แสดงให้เห็นว่าสารยับยั้ง angiokinase triple angiotensin nintedanib ร่วมกับการดูแลมาตรฐาน pemetrexed / cisplatin ไม่ส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดปราศจากการเติบโต (PFS) และการรอดชีวิตโดยรวม (OS) สำหรับผ  ผู้ป่วยมะเร็งเยื่อหุ้มปอดชนิด epithelioid histology ที่ี่ไม่สามารถผ่าตัดได้ (MPM)

เมื่อข้อมูลระยะที่ 2 ของ LUME-Meso แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่มี histology epithelioid ได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดจาก nintedanib เพิ่มเข้ากับ pemetrexed / cisplatin ในแง่ของการปรับปรุง PFS เทียบกับยาหลอก และแนวโน้มการปรับปรุง OS Giorgio V. Scagliotti, M.D., Ph.D. แห่งมหาวิทยาลัยUniversity of Turin ภาควิชาเนื้องอกวิทยา และโรงพยาบาล S. Luigi ประธานสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษามะเร็งปอด (IASLC) และทีมงานแก้ไขแนวทางระยะที่ 3 เพื่อมุ่งเน้นเฉพาะในกลุ่มย่อยนี้

“อย่างไรก็ตามผลของ LUME-Meso ระยะที่ 3 ไม่ได้ยืนยันว่า nintedanib ร่วมกับ pemetrexed/cisplatin ช่วยยืดชีวิตผู้ป่วย” Dr. Scagliotti กล่าว “อย่างไรก็ตามการทดลองยืนยันความจำเป็นในการศึกษายืนยันที่เข้มงวด ขนาดที่เหมาะสม ที่จะท้าทายมาตรฐานของการดูแลใน Mesothelioma ร้ายแรงขั้นสูง”

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็ม ที่นี่

มีการถ่ายทอดสดการประชุมสื่อประจำวัน ที่นี่

ประวัติของ WCLC
การประชุมโลกเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด (WCLC) เป็นงานประชุมใหญ่ที่สุดในโลกที่อุทิศให้กับโรคมะเร็งปอดและมะเร็งช่องอกอื่น ๆ โดยดึงดูดนักวิจัย แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญกว่า 7,000 รายจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก การประชุมจะครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา และเปิดตัวการศึกษาวิจัยและผลการทดลองทางการรักษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wclc2018.iaslc.org/ ติดตามการประชุมบนโซเชียลมีเดียด้วย: #WCLC2018

ประวัติของ IASLC
สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษามะเร็งปอด (IASLC) เป็นองค์กรระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งช่องอกอื่น ๆ ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2517 สมาชิกของสมาคมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งปอดมากกว่า 7,500 รายทั่วทุกสาขาวิชาในกว่า 100 ประเทศสร้างเครือข่ายระดับโลกที่ทำงานร่วมกันเพื่อพิชิตโรคมะเร็งปอดและทรวงอกทั่วโลก สมาคมยังตีพิมพ์  Journal of Thoracic Oncology, สิ่งตีพิมพ์ด้านการศึกษาและข้อมูลสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ตรวจหาวินิจฉัย และรักษามะเร็งช่องอกทั้งหมด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iaslc.org คุณสามารถติดตาม IASLC ได้บน Twitter, Facebook, LinkedIn และ Instagram

รายชื่อติดต่อ:
Lisa Rivero Becky Bunn, MSc
รองประธาน ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
lrivero@jpa.com| +1 617-657-1305 Becky.Bunn@IASLC.org| +1 720-254-9509

Check Also

Reminder: Constellation Brands to Present at Consumer Analyst Group of New York Conference, February 20, 2019

VICTOR, N.Y., Feb. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ and STZ.B), a leading beverage alcohol company, reiterates that Bill Newlands, president and chief operating officer, and David Klein, chief financial officer, will present at the Consumer Analyst Group of New York (CAGNY) conference on Wednesday, February 20, 2019, at the Boca […]